VI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 15 – 19 września 2019r.

Sala wykladowa Kongres Uprzejmie informujemy, że jak co roku we wrześniu Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych [więcej]

V Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 2 – 6 września 2018r.

Sala wykladowa Kongres   Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Wydawca kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA organizują kongres szkoleniowy sędziów "Aktualne problemy praktyki w sprawach rodzinnych i opiekuńczych", który odbędzie się w dniach 2 - 6 września 2018 r. w Zakopanem.   Program Kongresu obejmuje bardzo szeroki zakres tematów z obszaru kognicji sądu rodzinnego, a przy tym koncentruje się na problematyce stwarzającej najczęściej problemy praktyczne.   Podkreślić należy, że w ostatnim czasie doszło do szeregu zmian w przepisach, niezwykle istotnych z punktu widzenia sędziów rodzinnych.   W poprzednich kongresach Stowarzyszenia Pro Familia uczestniczyło każdorazowo ponad 250 osób. Tak liczny udział sędziów pozwala na wymianę poglądów pomiędzy sędziami rodzinnymi i jest uzupełnieniem dotychczasowych publikacji w kwartalniku Rodzina i Prawo.   Wykłady oraz dyskusje panelowe poprowadzą uznani specjaliści w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym prawa międzynarodowego, przy czym w każdym wypadku wyróżniający się znajomością  praktyki sądowej i występujących w niej problemów.   Zaproszeni prelegenci są również autorami i współautorami polskich i zagranicznych opracowań z zakresu prawa rodzinnego, m.in. komentarza „Kodeks rodzinny i   WSTĘPNY PROGRAM KONGRESU [więcej] [więcej]

Apel – pomóżmy!

Apel Koleżanki i Koledzy,   zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc i wsparcie naszej koleżanki Ani Pienickiej. Ania jest długoletnim sędzią rodzinnym Sądu Rejonowego w Ciechanowie i członkiem naszego stowarzyszenia.   W roku 2013 przeszła poważną operację guza o radiologicznych cechach oponiaka. Wróciła do pełnienia służby sędziego i wykonywała ją z dużym oddaniem. Niestety ponowne badania wykazały, że pojawił się nowy guz o morfologii oponiaka. Naszą koleżankę czeka więc dalsze trudne leczenie. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje terapii jakiej winna być poddana, by zwiększyć szanse na odzyskanie zdrowia. Okazało się bowiem, że jedyną i bezpieczną dla Jej życia metodą leczenia jest terapia guzów mózgu prowadzona w Monachium w Rinecker Proton Terapy Center. Koszt leczenia Ani wyceniono na 28 700 euro. Niestety Ania po uprzednim leczeniu i rehabilitacji nie jest w stanie sama pokryć tych wydatków.   Pomóżmy Ani, pokażmy, że jesteśmy solidarni i empatyczni, a wspierając ją finansowo dajmy Jej szansę na możliwość walki o życie, powrót do zdrowia. Nasza koleżeńska solidarność, prócz wymiaru finansowego, będzie dla Ani dużym wsparciem emocjonalnym. Pokaże Jej, że nie jest sama, wzmocni [więcej]

IV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 10-14 września 2017r., Hotel Belvedere

hotel Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia uprzejmie informuje, że IV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, współorganizowany przez redakcję i Wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA, - odbędzie się w Zakopanem w dniach 10 - 14 września 2017 r.   Warunki udziału w Kongresie zostały przedstawione w piśmie, które w dniu 15 maja br. rozsłano do sądów.   W załaczeniu przedstawiamy program Kongresu, który odbędzie się w Hotelu Belvedere, adres: Zakopane, Droga do Białego 3.   WSTĘPNY PROGRAM KONGRESU [więcej] [więcej]

Program III Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 4-8 września 2016 r., Hotel Belvedere

hotel Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia uprzejmie informuje, że w br. ponad 270 sędziów przesłało zgłoszenia udziału w III Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, współorganizowanym przez redakcję i wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.   W załaczeniu przedstawiamy program Kongresu, który odbędzie się w Hotelu Belvedere, adres: Zakopane, Droga do Białego 3.   PROGRAM KONGRESU [więcej] [więcej]

Seminarium naukowe – Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej

IWSNa zaproszenie dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Prof. IWS  dr hab. Romana Trzaskowskiego, członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, w dniu 19 maja 2016 r., uczestniczyć będą w seminarium naukowym połączonym z prezentacją raportu pt. „Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej".   Celem ww. opracowania była weryfikacja przypadków orzekania o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców.   Referat przedstawiający tezy raportu oraz stanowiący wprowadzenie do dyskusji przedstawi autor – dr Maciej Domański.   Moderatorem dyskusji będzie Prof. UW dr hab. Jacek Wierciński. [więcej]

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wypowiedzi rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek z 26 kwietnia 2016 r.

Oswiadczenie 4 StowarzyszeńMy Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w kraju”.   Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek - rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie.   Taka wypowiedź jest niedopuszczalna ( nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej), zwłaszcza ze strony Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.   Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania [więcej]

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Pro Familia z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

20160425_131859W dniu 25 kwietnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia odbyli spotkanie z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf.   Podczas spotkania omawiano obecną sytuację związaną z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jak również kwestie dotyczące ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.   Rozmówcy zwrócili uwagę na szerokie poparcie środowiska sędziów dla inicjatyw stowarzyszeń sędziowskich.   Reprezentanci Stowarzyszenia Pro Familia przedstawili m.in. plan [więcej]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Pro Familia THEMIS 07_04_2016Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia uznają za naruszającą fundamenty państwa prawa treść pisma z dnia 5 kwietnia 2016 r. skierowanego przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, w którym uprzedza o możliwości wykorzystania uprawnień Prokuratora Generalnego wobec Prezesa i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, orzekających niezgodnie z oczekiwaniem władzy wykonawczej. Pismo to, w powiązaniu z poprzednimi wypowiedziami samego Ministra Sprawiedliwości i jego zastępcy o konieczności uchwalenia ustawy regulującej odpowiedzialność sędziów za orzekanie na podstawie Konstytucji RP i respektowanie nieopublikowanych wyroków Trybunału, jest jednoznaczne w treści i stanowi groźbę nie tylko pod adresem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale również pod adresem wszystkich sędziów w Polsce, którzy nie będą wydawać wyroków po myśli rządzącej większości sejmowej. [więcej]

Konferencja naukowa Prawo o aktach stanu cywilnego – aspekty międzynarodowe

Konf 3_03_2016W dniu 3 marca 2016 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. "Prawo o aktach stanu cywilnego - aspekty międzynarodowe". Poniżej przedstawiamy informacje o konferencji oraz program.   [więcej]
1 2 3 9