Apel – pomóżmy!

Apel

Koleżanki i Koledzy,

 

zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc i wsparcie naszej koleżanki Ani Pienickiej.
Ania jest długoletnim sędzią rodzinnym Sądu Rejonowego w Ciechanowie i członkiem naszego stowarzyszenia.

 

W roku 2013 przeszła poważną operację guza o radiologicznych cechach oponiaka. Wróciła do pełnienia służby sędziego i wykonywała ją z dużym oddaniem. Niestety ponowne badania wykazały, że pojawił się nowy guz o morfologii oponiaka. Naszą koleżankę czeka więc dalsze trudne leczenie. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje terapii jakiej winna być poddana, by zwiększyć szanse na odzyskanie zdrowia. Okazało się bowiem, że jedyną i bezpieczną dla Jej życia metodą leczenia jest terapia guzów mózgu prowadzona w Monachium w Rinecker Proton Terapy Center. Koszt leczenia Ani wyceniono na 28 700 euro. Niestety Ania po uprzednim leczeniu i rehabilitacji nie jest w stanie sama pokryć tych wydatków.

 

Pomóżmy Ani, pokażmy, że jesteśmy solidarni i empatyczni, a wspierając ją finansowo dajmy Jej szansę na możliwość walki o życie, powrót do zdrowia. Nasza koleżeńska solidarność, prócz wymiaru finansowego, będzie dla Ani dużym wsparciem emocjonalnym. Pokaże Jej, że nie jest sama, wzmocni

[więcej]

IV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 10-14 września 2017r., Hotel Belvedere

hotel

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia uprzejmie informuje, że IV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, współorganizowany przez redakcję i Wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA, - odbędzie się w Zakopanem w dniach 10 - 14 września 2017 r.

 

Warunki udziału w Kongresie zostały przedstawione w piśmie, które w dniu 15 maja br. rozsłano do sądów.

 

W załaczeniu przedstawiamy program Kongresu, który odbędzie się w Hotelu Belvedere, adres: Zakopane, Droga do Białego 3.

 

WSTĘPNY PROGRAM KONGRESU [więcej]

[więcej]

Program III Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 4-8 września 2016 r., Hotel Belvedere

hotel

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia uprzejmie informuje, że w br. ponad 270 sędziów przesłało zgłoszenia udziału w III Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, współorganizowanym przez redakcję i wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

W załaczeniu przedstawiamy program Kongresu, który odbędzie się w Hotelu Belvedere, adres: Zakopane, Droga do Białego 3.

 

PROGRAM KONGRESU [więcej]

[więcej]

Seminarium naukowe – Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej

IWSNa zaproszenie dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Prof. IWS  dr hab. Romana Trzaskowskiego, członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, w dniu 19 maja 2016 r., uczestniczyć będą w seminarium naukowym połączonym z prezentacją raportu pt. „Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej".

 

Celem ww. opracowania była weryfikacja przypadków orzekania o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców.

 

Referat przedstawiający tezy raportu oraz stanowiący wprowadzenie do dyskusji przedstawi autor – dr Maciej Domański.

 

Moderatorem dyskusji będzie Prof. UW dr hab. Jacek Wierciński.

[więcej]

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wypowiedzi rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek z 26 kwietnia 2016 r.

Oswiadczenie 4 StowarzyszeńMy Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w kraju”.

 

Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek - rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie.

 

Taka wypowiedź jest niedopuszczalna ( nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej), zwłaszcza ze strony Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania

[więcej]

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Pro Familia z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

20160425_131859W dniu 25 kwietnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia odbyli spotkanie z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf.

 

Podczas spotkania omawiano obecną sytuację związaną z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jak również kwestie dotyczące ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

 

Rozmówcy zwrócili uwagę na szerokie poparcie środowiska sędziów dla inicjatyw stowarzyszeń sędziowskich.

 

Reprezentanci Stowarzyszenia Pro Familia przedstawili m.in. plan

[więcej]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Pro Familia THEMIS 07_04_2016Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia uznają za naruszającą fundamenty państwa prawa treść pisma z dnia 5 kwietnia 2016 r. skierowanego przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, w którym uprzedza o możliwości wykorzystania uprawnień Prokuratora Generalnego wobec Prezesa i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, orzekających niezgodnie z oczekiwaniem władzy wykonawczej. Pismo to, w powiązaniu z poprzednimi wypowiedziami samego Ministra Sprawiedliwości i jego zastępcy o konieczności uchwalenia ustawy regulującej odpowiedzialność sędziów za orzekanie na podstawie Konstytucji RP i respektowanie nieopublikowanych wyroków Trybunału, jest jednoznaczne w treści i stanowi groźbę nie tylko pod adresem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale również pod adresem wszystkich sędziów w Polsce, którzy nie będą wydawać wyroków po myśli rządzącej większości sejmowej.

[więcej]

Konferencja naukowa Prawo o aktach stanu cywilnego – aspekty międzynarodowe

Konf 3_03_2016W dniu 3 marca 2016 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. "Prawo o aktach stanu cywilnego - aspekty międzynarodowe". Poniżej przedstawiamy informacje o konferencji oraz program.

 

[więcej]

Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

Po drugieSeminarium interdyscyplinarne: Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

 

Organizatorzy:
Fundacja po DRUGIE przy wsparciu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE,,

 

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych problemów stojących na drodze do prawidłowego funkcjonowania dziecka/młodego człowieka wywodzącego się z rodziny dysfunkcjonalnej, odznaczającego się demoralizacją, mającego na swoim koncie pobyty w różnych instytucjach

 

Seminarium jest skierowane do:

[więcej]

Uchwały Zgromadzenia Sądu Okręgowego w Koninie

Sąd Okregowy w KoninieW dniu 11 stycznia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie przyjęło dwie uchwały. Odnoszą się one do kwestii braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników oraz naruszenia trójpodziału władzy.

 

Poniżej prezentujemy treść uchwał.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 11 stycznia 2016 roku

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie wyraża

[więcej]
1 2 3 9