IV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 10-14 września 2017r., Hotel Belvedere

hotel

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia uprzejmie informuje, że IV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, współorganizowany przez redakcję i Wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA, - odbędzie się w Zakopanem w dniach 10 - 14 września 2017 r.

 

Warunki udziału w Kongresie zostały przedstawione w piśmie, które w dniu 15 maja br. rozsłano do sądów.

 

W załaczeniu przedstawiamy program Kongresu, który odbędzie się w Hotelu Belvedere, adres: Zakopane, Droga do Białego 3.

 

WSTĘPNY PROGRAM KONGRESU [więcej]

[więcej]

Program III Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 4-8 września 2016 r., Hotel Belvedere

hotel

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia uprzejmie informuje, że w br. ponad 270 sędziów przesłało zgłoszenia udziału w III Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, współorganizowanym przez redakcję i wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

W załaczeniu przedstawiamy program Kongresu, który odbędzie się w Hotelu Belvedere, adres: Zakopane, Droga do Białego 3.

 

PROGRAM KONGRESU [więcej]

[więcej]

Seminarium naukowe – Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej

IWSNa zaproszenie dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Prof. IWS  dr hab. Romana Trzaskowskiego, członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, w dniu 19 maja 2016 r., uczestniczyć będą w seminarium naukowym połączonym z prezentacją raportu pt. „Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej".

 

Celem ww. opracowania była weryfikacja przypadków orzekania o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców.

 

Referat przedstawiający tezy raportu oraz stanowiący wprowadzenie do dyskusji przedstawi autor – dr Maciej Domański.

 

Moderatorem dyskusji będzie Prof. UW dr hab. Jacek Wierciński.

[więcej]

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wypowiedzi rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek z 26 kwietnia 2016 r.

Oswiadczenie 4 StowarzyszeńMy Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w kraju”.

 

Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek - rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie.

 

Taka wypowiedź jest niedopuszczalna ( nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej), zwłaszcza ze strony Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania

[więcej]

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Pro Familia z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

20160425_131859W dniu 25 kwietnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia odbyli spotkanie z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf.

 

Podczas spotkania omawiano obecną sytuację związaną z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jak również kwestie dotyczące ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

 

Rozmówcy zwrócili uwagę na szerokie poparcie środowiska sędziów dla inicjatyw stowarzyszeń sędziowskich.

 

Reprezentanci Stowarzyszenia Pro Familia przedstawili m.in. plan

[więcej]

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Pro Familia THEMIS 07_04_2016Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia uznają za naruszającą fundamenty państwa prawa treść pisma z dnia 5 kwietnia 2016 r. skierowanego przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, w którym uprzedza o możliwości wykorzystania uprawnień Prokuratora Generalnego wobec Prezesa i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, orzekających niezgodnie z oczekiwaniem władzy wykonawczej. Pismo to, w powiązaniu z poprzednimi wypowiedziami samego Ministra Sprawiedliwości i jego zastępcy o konieczności uchwalenia ustawy regulującej odpowiedzialność sędziów za orzekanie na podstawie Konstytucji RP i respektowanie nieopublikowanych wyroków Trybunału, jest jednoznaczne w treści i stanowi groźbę nie tylko pod adresem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale również pod adresem wszystkich sędziów w Polsce, którzy nie będą wydawać wyroków po myśli rządzącej większości sejmowej.

[więcej]

Konferencja naukowa Prawo o aktach stanu cywilnego – aspekty międzynarodowe

Konf 3_03_2016W dniu 3 marca 2016 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. "Prawo o aktach stanu cywilnego - aspekty międzynarodowe". Poniżej przedstawiamy informacje o konferencji oraz program.

 

[więcej]

Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

Po drugieSeminarium interdyscyplinarne: Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

 

Organizatorzy:
Fundacja po DRUGIE przy wsparciu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE,,

 

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych problemów stojących na drodze do prawidłowego funkcjonowania dziecka/młodego człowieka wywodzącego się z rodziny dysfunkcjonalnej, odznaczającego się demoralizacją, mającego na swoim koncie pobyty w różnych instytucjach

 

Seminarium jest skierowane do:

[więcej]

Uchwały Zgromadzenia Sądu Okręgowego w Koninie

Sąd Okregowy w KoninieW dniu 11 stycznia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie przyjęło dwie uchwały. Odnoszą się one do kwestii braku waloryzacji wynagrodzeń pracowników oraz naruszenia trójpodziału władzy.

 

Poniżej prezentujemy treść uchwał.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 11 stycznia 2016 roku

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie wyraża

[więcej]

Ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595)

Nowy akt prawny1

Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595), która ma na celu doprowadzenie do szerszego wykorzystania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych.

 

Mediacje w sprawach cywilnych zostały wprowadzone w 2005 r., lecz mimo upływu czasu instytucja ta nie jest w pełni wykorzystywana, liczba ugód zawieranych w wyniku postępowania mediacyjnego nie przekracza nawet 1% spraw cywilnych rozpoznawanych przed sądami.

 

W  celu zwiększenia popularności polubownych metod rozwiązywania sporów ustawodawca wprowadził zmiany m.in w kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prawie o ustroju sadów powszechnych.

 

Realizując zamierzenie podniesienia wśród obywateli świadomości istnienia alternatywy polubownego 

[więcej]