OPIS AKCJI

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia przygotowało akcję społeczną „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”.

 

zdjęcie dzieci

Sędziowie rodzinni w ramach powierzonej funkcji mają bliski kontakt z dziećmi i młodzieżą, która często z przyczyn całkowicie niezawinionych nie ma realnej możliwości nie tylko na spełnianie swoich dziecięcych marzeń, ale również na szczęśliwe dzieciństwo i dorastanie w godziwych warunkach i cieple rodziny. Mamy pełną wiedzę o nieszczęściu ludzkim, wiemy, że nierzadko dzieciom brakuje uśmiechu z powodów, które jesteśmy w stanie zmienić.

 

W ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” sędziowie rodzinni oraz inne osoby mogą m. in. przekazywać 1% podatku na rzecz pomocy dzieciom.

 

 

 

Zebrane kwoty będą przekazywane do wykorzystania przez poszczególne Koła Stowarzyszenia „Pro Familia”. O tym, które z Kół otrzymają podzielone środki i  wydatkują je  zgodnie z własnym uznaniem, zadecyduje losowanie, które odbywać się będzie podczas konferencji Stowarzyszenia „Pro Familia”.

 

Stowarzyszenie Pro Familia konsekwentnie realizuje cele statutowe, jesteśmy aktywni w pracy na rzecz młodzieży   MENStowarzyszenie Pro Familia wspólnie z Fundacją po DRUGIE przygotowało seminarium „Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania”, które odbyło się w Jadwisinie.   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów edukacji, pracy i sprawiedliwości, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Praw Dziecka oraz sędziowie, pracownicy placówek resocjalizacyjnych, kuratorzy, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia reprezentowali – sędziowie Karolina Sosinska oraz Tomasz Bac.   W załączeniu przedstawiamy pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z prośbą o rozważenie zmian przepisów ustaw, przy uwzględnieniu m.in. wniosków wypracowanych podczas ww. seminarium. [treść pisma]     Sprawozdanie z przebiegu obrad  
Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia - Prawa Dziecka Oczami Dzieci – spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską, zwiedzanie Belwederu, Sejmu RP, Centrum Nauki Kopernik     KPRP_20141203_PM_546 Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do sukcesu Konkursu, szczególnie nauczycielom, którzy zechcieli włączyć się w propagowanie praw dziecka i zapoznali dzieci z ich prawami. Zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwaliło w ich świadomości znajomość tych praw.   Doceniając wkład środowiska nauczycielskiego, zaprosiliśmy nauczycieli poszczególnych laureatów, aby uczestniczyli w uroczystościach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu.   Spotkanie z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej odbyło się w Belwederze w dniu 3 grudnia 2014 roku.   KPRP_20141203_PM_316-2Wszyscy laureaci przybyli na uroczystość wraz ze swoimi rodzicami. Podczas, gdy prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia – sędzia Karolina Sosinska prezentowała, w Sali Zielonej Belwederu, Małżonce Prezydenta RP Pani Annie Komorowskiej zwycięskie prace, a Pierwsza Dama RP wręczała laureatom pamiątkowe dyplomy, to jednak nauczyciele, którym należały się szczególne podziękowania, zajęli zaszczytne miejsce obok swoich wychowanków.     „Pierwsza Dama gratulując laureatom konkursu zauważyła, że niezwykle istotne jest to, że poruszane w pracach kwestie praw dzieci są tematem dotyczącym dzieci na całym świecie. Anna Komorowska przypomniała, że w tym roku obchodzone jest 25-lecie Konwencji o Prawach Dziecka, a konkursowe prace znakomicie wpisują się w ten jubileusz. Do konkursu nadesłano ponad 17 tysięcy prac. - To dowód na to jak ważny i żywy jest ten temat wśród wszystkich Rodaków. Gratuluję Jury, że sprostało tak trudnemu zadaniu jakim z pewnością było wyselekcjonowanie spośród tak wielu tylko 12 prac- powiedziała Małżonka Prezydenta.   Anna Komorowska pogratulowała stowarzyszeniu Pro Familia wspaniałej inicjatywy a rodzicom i nauczycielom podziękowała za wspieranie i inspirowanie młodzieży.”     KPRP_20141203_PM_327Po wystąpieniu Pierwszej Damy głos zabrała sędzia Karolina Sosinska. Pani Sędzia w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia podziękowała Małżonce Prezydenta RP Pani Annie Komorowskiej za wsparcie Honorowym Patronatem akcji Sędziowie Rodzinni Dzieciom, w ramach której odbył się konkurs Prawa Dziecka Oczami Dzieci.   Zwróciła uwagę, że zaangażowanie sędziów, Zarządu i członków Stowarzyszenia Pro Familia w upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka zaowocowało wpływem 17 197 prac konkursowych. Jest to niespotykany dotychczas w Polsce efekt. Na podobne ogólnopolskie konkursy organizowane przez poszczególne resorty, Sejm RP czy Komisję Europejską wpływa ok. 1300 – 3000 prac plastycznych.   Podziękowała nauczycielom za zaangażowanie w kształtowanie prospołecznych postaw dzieci. Złożyła gratulacje rodzicom i życzenia dalszych radości z osiągnięć ich pociech.   Pogratulowała również dzieciom, w pierwszej kolejności laureatom Konkursu pięknych prac, ale również wszystkim biorącym udział w Konkursie. Wszystkie bowiem nabyły bezcenną wiedzę o swoich prawach, którą teraz i w przyszłości będą mogły dzielić się z rówieśnikami, ale również dorosłymi.   KPRP_20141203_PM_448-2Pani Sędzia podkreśliła, że wręczone pamiątkowe dyplomy za kilka, kilkanaście lat mogą stanowić impuls do wspominania dzisiejszego wydarzenia. Należy mieć nadzieję, że będzie on przypomnieniem istoty Konkursu, czyli upowszechniania wiedzy o prawach dziecka wśród najmłodszych oraz stosowania tych praw przez dorosłych.     Następnie Pierwsza Dama otrzymała od Pani sędzi Sosinskiej kwiaty, a Pan Janusz Stawiarski – dyrektor Wydawnictwa Rodzina i Prawo - w imieniu członków Komitetu Honorowego Konkursu wręczył Małżonce Prezydenta RP pamiątkowe podziękowania, pod którymi podpisali się:   Cezary Grabarczyk – Minister Sprawiedliwości, Joanna Kluzik – Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej, Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Prof. dr hab. Roman Hauser – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, Anna Andrzejewska – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny oraz Janusz Stawiarski – Dyrektor Wydawnictwa Instytutu Badań DNA, kwartalnik Rodzina i Prawo   KPRP_20141203_PM_302-2W trakcie pobytu w Belwederze wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez Małżonkę Prezydenta RP do zwiedzenia rezydencji. Uczestniczyli także w przygotowanym poczęstunku w Sali Jadalnej. Pierwsza Dama RP podpisywała dyplomy, rozmawiała z dziećmi, opiekunami i nauczycielami. Wizyta w Belwederze trwała niemalże 2 godziny.   Tego samego dnia dzieci, opiekunowie i nauczyciele zwiedzili jeszcze Sejm RP oraz Centrum Nauki Kopernik.   Laureaci otrzymali drobny podarunek od Kancelarii Prezydenta RP oraz nagrody rzeczowe od Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia - książkę i grę edukacyjną z kilkudziesięcioma planszami rozgrywek rozwijających logiczne myślenie.   Wyboru prac plastycznych dokonali członkowie Jury:  
  • kategoria wiekowa powyżej 13 lat
  – dr Piotr Rypson – krytyk sztuki, historyk literatury i kultury wizualnej, dyrektor ds. naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), wykładowca m.in. Rhode Island School of Design, Miami Ad School.   [gallery columns="4" ids="1110,1109,1108,1111"]    
  • kategoria wiekowa 11-13 lat
  – Hanna Wróblewska – historyk sztuki, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.   [gallery columns="4" ids="1102,1101,1100,1107"]  
  • kategoria wiekowa 6-10 lat
  – Ryszard Grzyb – malarz, poeta, grafik, którego obrazy znajdują się w polskich i zagranicznych zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Galerii Zachęta.   – Witold Popiel – artysta malarz, uczestniczył w licznych wystawach w kraju i za granicą m.in.: Warszawa (Zachęta, Art, Kordegarda, i in.), Sztokholm, Maastricht, Ateny, Helsinborg, Petersburg, Linz czy Osaka.   – Teresa Starzec – malarka i graficzka, od dziewiętnastu lat prowadzi wraz z mężem prywatną szkołę rysunku i malarstwa, prace artystki znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Gabinetu Rycin Biblioteki Narodowej w Warszawie, Worpsweder Archiv w Worpswede, Country Council w Mariestad, British Museum w Londynie.     [gallery columns="4" ids="1106,1104,1105,1103"]         KPRP_20141203_PM_605                   KPRP_20141203_PM_268-2                   KPRP_20141203_PM_629                                                           Jas Belweder Konkurs                                                     Stowarzyszenie zadbało również o uhonorowanie  wszystkich uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie wzoru dyplomu uczestnictwa w Konkursie dla dzieci, które przesłały swoje prace plastyczne. Dyplom można było wydrukować, wypełnić i wręczyć uczestnikom. Wzór dyplomu dla uczestników Konkursu   Dyplom dla uczestnika wzór
"Prawa Dziecka Oczami Dzieci" - informacja o konkursie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia rozesłana do ponad 20 000 szkół, kilku milionów dzieci i kilkuset tysięcy nauczycieli.  

Ciezar 7 Dziewczynka pasek2 ver      rozciągnięta

Konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci" został zrealizowany w ramach społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, wsparli członkowie komitetu honorowego Konkursu:

 

Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości,

Joanna Kluzik - Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej,

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka,

Andrzej Seremet - Prokurator Generalny,

Prof. dr hab. Roman Hauser - Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

oraz

Janusz Stawiarski - Dyrektor Wydawnictwa Rodzina i Prawo.

 

Konkurs adresowany był do dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 13 lat, powyżej 13 lat.

 

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z Konwencją o prawach dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

 

Zaproponowana forma Konkursu wymagała od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwaliła znajomość tych praw w świadomości dziecka.

 

Komisja konkursowa wyłoniła spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

 

Laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzili Belweder, Pałac Prezydencki i spotkali się z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską  oraz byli w Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Poniżej załączamy regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał. 2)

Zaproszenie do Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Regulamin Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Załącznik nr 1 Zgłoszenie

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Akcja Stowarzyszenia Sędziów Pro Familia „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” została objęta długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.   Prezydentowa W trakcie I Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia nastąpiła inauguracja społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia "Sędziowie Rodzinni Dzieciom".   Sędziowie rodzinni w ramach powierzonej funkcji mają bliski kontakt z dziećmi i młodzieżą, która często z przyczyn całkowicie niezawinionych nie ma realnej możliwości nie tylko na spełnianie swoich dziecięcych marzeń, ale również na szczęśliwe dzieciństwo i dorastanie w godziwych warunkach i cieple rodziny.   Mamy pełną wiedzę o nieszczęściu ludzkim, wiemy, że nierzadko dzieciom brakuje uśmiechu z powodów, które jesteśmy w stanie zmienić.   W ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej są przyjmowane darowizny sędziów rodzinnych i wpłaty 1% podatku na rzecz pomocy dzieciom oraz różnego rodzaju akcje między innymi propagujące prawa dzieci wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.   Objęcie programu „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” honorowym patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla szczególną wagę, jaką należy przykładać do konstytucyjnej ochrony dobra dziecka i rodziny oraz wspiera działania naszego Stowarzyszenia Pro Familia realizowane z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.    
Pismo Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem skierowane do uczestników Kongresu Sędziów Rodzinnych Pro Familia     Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pismem Dyrektora Domu Dziecka w Zakopanem skierowanym do uczestników Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, dotyczącym podjętych działań Stowarzyszenia.   Pełny tekst pisma dostępny po "kliknięciu" w zdjęcie.
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zapewniło wychowankom Domu Dziecka w Zakopanem zabawę i naukę w Parku Przygody Adventure     Park 1 kopiaW trakcie Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Zarząd spotkał się z Kierownictwem Domu Dziecka w Zakopanem i rozmawiał na temat nowelizacji ustawy dotyczącej pieczy zastępczej. W tym czasie 24 podopiecznych z Domu Dziecka przeżywało szczęśliwe chwile bawiąc się, a jednocześnie ucząc odpowiednich zachowań w grupie. Miało to miejsce w Parku Przygody, gdzie dzieci zostały zaproszone przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia.   Radości dzieciaków nie było końca, a podsumowanie wycieczki nastąpiło w cukierni gdzie czekał poczęstunek i okazały tort. Pamiętajmy, że są to dzieci niemające na co dzień zbyt wielu powodów do radości.   Cała wyprawa została opłacona z darowizn członków Stowarzyszenia Pro Familia oraz niezrzeszonych sędziów i odbywała się w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”, nad którą honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.   Niezmiernie nam miło, że sędziowie coraz chętniej włączają się w działania Stowarzyszenia Pro Familia „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”.   DZIĘKUJEMY wszystkim sędziom, którzy nas wsparli!       IMG_3089                           Park 2 kopia                         DSC_0071                         Park5 kopia                       DSC_1684                         Park12 kopia                     Park11 kopia                           Park10 kopia                           Park9 kopia                           DSC_1577                                               Park 4 kopia                     Park13 kopia                           DSC_1473

Podczas Kongresu Stowarzyszenia Pro Familia kilkudziesięciu sędziów rodzinnych przekazało darowiznę na akcję „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”

  DSC_0881 popr Podczas Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia grono sędziów uczestniczących w Kongresie przekazało darowiznę na wsparcie akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” objętej honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej   Stowarzyszenie zaproponowało, by kwota darowizn wynosiła po 20 zł.   Będąc sędziami rodzinnymi powołujemy się na fundamentalną zasadę polskiego prawa – zasadę dobra dziecka. Wszyscy wiemy jak ciężko jest orzekać w trudnych sprawach rodzinnych. Cieszy nas fakt, że już tak wielu sędziów włączyło się w akcję „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” wspierając ją darowiznami i tym samym podkreślając, że nie tylko na sali sądowej jesteśmy wrażliwi na cierpienie dzieci, ale również i poza nią jesteśmy gotowi nieść im pomoc.                 DSC_0888                                       DSC_0883                               DSC_0886