Stowarzyszenie Pro Familia konsekwentnie realizuje cele statutowe, jesteśmy aktywni w pracy na rzecz młodzieży   MENStowarzyszenie Pro Familia wspólnie z Fundacją po DRUGIE przygotowało seminarium „Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania”, które odbyło się w Jadwisinie.   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów edukacji, pracy i sprawiedliwości, przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Praw Dziecka oraz sędziowie, pracownicy placówek resocjalizacyjnych, kuratorzy, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia reprezentowali – sędziowie Karolina Sosinska oraz Tomasz Bac.   W załączeniu przedstawiamy pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z prośbą o rozważenie zmian przepisów ustaw, przy uwzględnieniu m.in. wniosków wypracowanych podczas ww. seminarium. [treść pisma]     Sprawozdanie z przebiegu obrad