Kontakt

 

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych “Pro Familia”

 

 

 Adres email Pro Familia

 

 

 

Adres do korespondencji:

 

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych “Pro Familia”
Ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa

 

 

 

Numer konta bankowego:                             40 1160 2202 0000 0002 5991 1778