Konferencje i debaty planowane

Konferencje i debaty odbyte

Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Zakopane, 7-11 września 2014 r.

W dniach 7 – 11 września bieżącego roku w Zakopanem odbył się Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego .

 

Ze względu na dużą ilość materiałów z zakresu prawa rodzinnego, opracowywanych w oparciu o ustalenia poczynione w trakcie Kongresu, przygotowaliśmy płytę CD zawierającą ponad 100 stron materiałów dydaktycznych, którą otrzymał 

[więcej]

Seminarium „Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania”

Jadwisin, 8-10 października 2014 r.

Stowarzyszenie Pro Familia konsekwentnie realizuje cele statutowe.   Działania nie koncentrują się tylko na środowisku sędziów rodzinnych, lecz zgodnie z przedstawionymi założeniami funkcjonowania naszej organizacji jesteśmy również aktywni w pracy na rzecz młodzieży, w tym wypadku rozpoczynającej start w dorosłe życie.   Dlatego wspieramy projekt mający na celu zapobieganie przejawom nieprzystosowania społecznego nieletnich.   Stowarzyszenie Pro Familia wspólnie z Fundacją po DRUGIE przygotowło seminarium „Świadoma readaptacja wychowanek i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, standardy, wyzwania”, które odbędzie się w dn. 8-10 października 2014 r. w Jadwisinie.

Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Zakopane, 7 - 11 września 2014 r., Hotel Belvedere Resort & Spa**** 

Honorowy patronat: I Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.   PROGRAM KONGRESU [więcej]    Realizując poczynione wobec Państwa Sędziów zobowiązania szkoleniowe, niezmiernie miło nam poinformować, że w dniach 7 – 11.09.2014 r. odbędzie się Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.   Kongres odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości - Pana Marka Biernackiego, który podczas spotkania w dniu 3.06.2014 r. przyjął zaproszenie do udziału w obradach i będzie w nich uczestniczył, jeśli tylko obowiązki służbowe na to pozwolą.   Kongres został objęty również honorowym patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, która podczas spotkania z Zarządem Stowarzyszenia w dniu 4.06.2014 r. poinformowała, że niestety w dniach obrad będzie poza granicami kraju.   Stowarzyszenie zapewnia ciekawy program merytoryczny i cenionych wykładowców.   Po długotrwałych i trudnych negocjacjach Zarządu Pro Familia, udało się zapewnić Państwu również wyśmienite warunki pobytu.   Kongres odbędzie się w jednym z najlepszych hoteli w Zakopanem, 4 – gwiazdkowym Hotelu Belvedere Resort & Spa, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy jednej z najpiękniejszych dolin tatrzańskich – Dolinie Białego, z widokiem na Giewont.   [więcej]

Debata dotycząca nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sąd Najwyższy, 4 czerwca 2014 r.

W dniu 4 czerwca 2014 roku odbyła się debata szkoleniowa poświęcona nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.   Miejscem obrad była sala główna Sądu Najwyższego im. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego.   Spotkanie zostało zorganizowane przez  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz redakcję kwartalnika Rodzina i Prawo.   Powitania licznie zebranych ok. 130 uczestników i rozpoczęcia obrad dokonał Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.

Limit miejsc na debatę dotyczącą nowelizacji u.p.n. został wyczerpany.

4.06.2014 r.

Organizatorzy debaty w Sądzie Najwyższym: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo uprzejmie informują, że ze względu na dużą ilość zgłoszeń sędziów na debatę dotyczącą nowelizacji u.p.n., w dniu 27.05.2014 r. Stowarzyszenie Pro Familia  zakończyło nabór chętnych.   Sędziowie zgłoszeni po dniu 27.05.2014 r. nie zostali zakwalifikowani do udziału w debacie.

Debata szkoleniowa w Sądzie Najwyższym dotycząca problemów orzeczniczych związanych z nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Warszawa, Sąd Najwyższy, 4.06.2014 r.

W związku ze zgłaszanymi Stowarzyszeniu Pro Familia trudnościami orzeczniczymi dotyczącymi nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2014 r., Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia uzgodnił z Prezesem Sądu Najwyższego, podczas spotkania  w dniu 6 maja 2014, organizację debaty szkoleniowej dla sędziów rodzinnych.   [więcej]

Konferencja „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”

Warszawa, Pałac Prezydencki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 30.05 - 01.06.2011 r.

Obecnie Stowarzyszenie czyni starania aby w 2014 r. przygotować konferencję nawiązującą organizacyjnie do konferencji "Rodzina a prawo i sąd rodzinny", którą przygotowała samodzielnie redakcja kwartalnika RiP. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o terminie i programie uroczystości.   Dzięki uprzejmości współpracującej ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia redakcji periodyku Rodzina i Prawo przedstawiamy Państwu sprawozdanie z konferencji „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”, w trakcie której w sposób uroczysty w pałacu Prezydenckim ordery i odznaczenia państwowe odebrało ponad 30 sędziów rodzinnych. Konferencja odbyła się w Warszawie w dach 30 maja‑1 czerwca 2011 r.   Konferencja nt.: „Rodzina a prawo i sąd rodzinny” została zorganizowana przez wydawcę „Rodziny i Prawa” oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej RP.   Na wniosek Pana Janusza Stawiarskiego honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.   [więcej]