Konferencje i debaty

Konferencja „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”

Warszawa, Pałac Prezydencki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 30.05 - 01.06.2011 r.

Obecnie Stowarzyszenie czyni starania aby w 2014 r. przygotować konferencję nawiązującą organizacyjnie do konferencji „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”, którą przygotowała samodzielnie redakcja kwartalnika RiP. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o terminie i programie uroczystości.

 

Dzięki uprzejmości współpracującej ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia redakcji periodyku Rodzina i Prawo przedstawiamy Państwu sprawozdanie z konferencji „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”, w trakcie której w sposób uroczysty w pałacu Prezydenckim ordery i odznaczenia państwowe odebrało ponad 30 sędziów rodzinnych. Konferencja odbyła się w Warszawie w dach 30 maja‑1 czerwca 2011 r.

 

Konferencja nt.: „Rodzina a prawo i sąd rodzinny” została zorganizowana przez wydawcę „Rodziny i Prawa” oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej RP.

 

Na wniosek Pana Janusza Stawiarskiego honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

 

Miejscem wykładów była Sala Kolumnowa oraz Sala Konstytucyjna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W konferencji udział wzięli: Krzysztof Kwiatkowski ‑ Minister Sprawiedliwości, gen. bryg. Krzysztof Parulski ‑ Zastępca Prokuratora Generalnego, Naczelny Prokurator Wojskowy, Ryszard Kalisz – Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, Janusz Stawiarski – Dyrektor Instytutu Badań DNA, wielu zaproszonych gości oraz sędziowie rodzinni z całej Polski. Wykłady poprowadzili: prof. zw. dr hab. Marek Andrzejewski – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Karol Weitz z Uniwersytetu Warszawskiego, Sędzia Sądu Okręgowego dr Hanna Bzdak ‑ Uniwersytet Szczeciński, dr Ewa Domagała‑Zyśk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, psycholog Ewa Wach z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Dariusz Cieślik ‑ Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Tamara Uliasz z Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Robert Zegadło – Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i Redaktor Naczelny „Rodziny i Prawa”.

 

Sprawozdanie z Konferencji opublikowano w kwartalniku Rodzina i Prawo nr 20-21 2012 i jest dostepne na stronach Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia w zakładce „Kwartalnik”, „Numery kwartalnika”.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

LISTA ODZNACZONYCH