Konferencje i debaty

Debata szkoleniowa w Sądzie Najwyższym dotycząca problemów orzeczniczych związanych z nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Warszawa, Sąd Najwyższy, 4.06.2014 r.

W związku ze zgłaszanymi Stowarzyszeniu Pro Familia trudnościami orzeczniczymi dotyczącymi nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2014 r., Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia uzgodnił z Prezesem Sądu Najwyższego, podczas spotkania  w dniu 6 maja 2014, organizację debaty szkoleniowej dla sędziów rodzinnych.

 

Debata odbędzie się w Sądzie Najwyższym w dniu 4.06.2014 r. w godzinach 1100-1600.

 

Szkolenie ma szczególny charakter, ponieważ po krótkim referacie dotyczącym założeń zmian do ww. ustawy, prowadzący debatę odniosą się do wielu konkretnych pytań nadesłanych przez sędziów rodzinnych z całej Polski.

 

Debatę poprowadzą przedstawiciele zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, który  pracował nad projektem zmian w u.p.n.: przewodnicząca – prof. dr hab. Violetta Konarska – Wrzosek, członkowie zespołu, m.in. SSA Piotr Górecki, SSO Dorota Trautman.

 

Członkowie Stowarzyszenia Pro Familia uczestniczą w spotkaniu bezpłatnie.

 

Udział w debacie w Sądzie Najwyższym zostanie potwierdzony certyfikatem.