"Prawa Dziecka Oczami Dzieci" - informacja o konkursie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia rozesłana do ponad 20 000 szkół, kilku milionów dzieci i kilkuset tysięcy nauczycieli.  

Ciezar 7 Dziewczynka pasek2 ver      rozciągnięta

Konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci" został zrealizowany w ramach społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, wsparli członkowie komitetu honorowego Konkursu:

 

Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości,

Joanna Kluzik - Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej,

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka,

Andrzej Seremet - Prokurator Generalny,

Prof. dr hab. Roman Hauser - Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

oraz

Janusz Stawiarski - Dyrektor Wydawnictwa Rodzina i Prawo.

 

Konkurs adresowany był do dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 13 lat, powyżej 13 lat.

 

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z Konwencją o prawach dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

 

Zaproponowana forma Konkursu wymagała od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwaliła znajomość tych praw w świadomości dziecka.

 

Komisja konkursowa wyłoniła spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

 

Laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzili Belweder, Pałac Prezydencki i spotkali się z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską  oraz byli w Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Poniżej załączamy regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał. 2)

Zaproszenie do Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Regulamin Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Załącznik nr 1 Zgłoszenie

Załącznik nr 2 Oświadczenie