Akcja Stowarzyszenia Sędziów Pro Familia „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” została objęta długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.   Prezydentowa W trakcie I Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia nastąpiła inauguracja społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia "Sędziowie Rodzinni Dzieciom".   Sędziowie rodzinni w ramach powierzonej funkcji mają bliski kontakt z dziećmi i młodzieżą, która często z przyczyn całkowicie niezawinionych nie ma realnej możliwości nie tylko na spełnianie swoich dziecięcych marzeń, ale również na szczęśliwe dzieciństwo i dorastanie w godziwych warunkach i cieple rodziny.   Mamy pełną wiedzę o nieszczęściu ludzkim, wiemy, że nierzadko dzieciom brakuje uśmiechu z powodów, które jesteśmy w stanie zmienić.   W ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej są przyjmowane darowizny sędziów rodzinnych i wpłaty 1% podatku na rzecz pomocy dzieciom oraz różnego rodzaju akcje między innymi propagujące prawa dzieci wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.   Objęcie programu „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” honorowym patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla szczególną wagę, jaką należy przykładać do konstytucyjnej ochrony dobra dziecka i rodziny oraz wspiera działania naszego Stowarzyszenia Pro Familia realizowane z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.