Aktualności

Seminarium naukowe – Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej

IWSNa zaproszenie dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Prof. IWS  dr hab. Romana Trzaskowskiego, członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, w dniu 19 maja 2016 r., uczestniczyć będą w seminarium naukowym połączonym z prezentacją raportu pt. „Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej”.

 

Celem ww. opracowania była weryfikacja przypadków orzekania o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców.

 

Referat przedstawiający tezy raportu oraz stanowiący wprowadzenie do dyskusji przedstawi autor – dr Maciej Domański.

 

 

Moderatorem dyskusji będzie Prof. UW dr hab. Jacek Wierciński.

« Powrót