Aktualności

V Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zakopane 2 – 6 września 2018r.

Sala wykladowa Kongres

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Wydawca kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA organizują kongres szkoleniowy sędziów „Aktualne problemy praktyki w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”, który odbędzie się w dniach 2 – 6 września 2018 r. w Zakopanem.

 

Program Kongresu obejmuje bardzo szeroki zakres tematów z obszaru kognicji sądu rodzinnego, a przy tym koncentruje się na problematyce stwarzającej najczęściej problemy praktyczne.

 

Podkreślić należy, że w ostatnim czasie doszło do szeregu zmian w przepisach, niezwykle istotnych z punktu widzenia sędziów rodzinnych.

 

W poprzednich kongresach Stowarzyszenia Pro Familia uczestniczyło każdorazowo ponad 250 osób. Tak liczny udział sędziów pozwala na wymianę poglądów pomiędzy sędziami rodzinnymi i jest uzupełnieniem dotychczasowych publikacji w kwartalniku Rodzina i Prawo.

 

Wykłady oraz dyskusje panelowe poprowadzą uznani specjaliści w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym prawa międzynarodowego, przy czym w każdym wypadku wyróżniający się znajomością  praktyki sądowej i występujących w niej problemów.

 

Zaproszeni prelegenci są również autorami i współautorami polskich i zagranicznych opracowań z zakresu prawa rodzinnego, m.in. komentarza „Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem”, „Rozwód i separacja”, „Kodeks postępowania cywilnego.

 

Pierwszeństwo udziału w Kongresie mają członkowie Stowarzyszenia Pro Familia.

 

Warunki udziału w Kongresie zostały przedstawione w piśmie, które w dniu 12 czerwca br. rozesłano do sądów.

 

W załączeniu publikujemy program Kongresu.

 

 

 

WSTĘPNY PROGRAM KONGRESU [więcej]

« Powrót