Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz wydawcy kwartalnika Rodzina i Prawo z Doradcą Prezydenta RP

IBDNA 027W dniu 6 maja 2014 r. w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Pro Familia  z Doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - Panem Janem Lityńskim. W trakcie spotkania sędzia Karolina Sosinska, sędzia Anna Rutkowska - Przasnek, sędzia Anna Smolińska,  reprezentujące Stowarzyszenie Pro Familia zaprezentowały program działań Stowarzyszenia.   Rozmowa dotyczyła również działalności społecznej na rzecz dobra dziecka, którą nasze Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez akcję "Sędziowie Rodzinni Dzieciom" oraz prezentacji w mediach rzeczywistego wizerunku sędziego rodzinnego.   Ponadto dyskutowano o rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy stronami postępowania sądowego przy użyciu metod alternatywnych. [więcej]

Postulaty legislacyjne wynikające z analizy prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Sprawiedliwości.

Pismo do MS 1 str z ramką Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa i skierował je do Ministra Sprawiedliwości.   Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.   Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia. [więcej]

1% podatku na akcję „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” organizowaną przez Stowarzyszenie Pro Familia

Szanowni Państwo Sędziowie,   W ramach powierzonej nam funkcji mamy bliski kontakt z dziećmi i młodzieżą, która z przyczyn całkowicie niezawinionych nie ma realnej możliwości nie tylko na spełnianie swoich dziecięcych marzeń, ale również na szczęśliwe dzi [więcej]

Postulaty legislacyjne opracowane na podstawie prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Zdrowia

Pismo do MZ 1 str z ramkąZarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa, i skierował je do Ministra Zdrowia.   Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.   Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia. [więcej]

Postulaty legislacyjne opracowane na podstawie prac konkursowych sędziów rodzinnych przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia po analizie opublikowanych tegorocznych prac konkursowych sędziów rodzinnych przygotował postulaty, które w ocenie Zarządu wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych celem poprawy istniejącego prawa, i skierował je do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.   Inicjatorem konkursu pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego i jego współorganizatorem była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo.   Od 2014 roku redakcja Rodzina i Prawo będzie organizowała Konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Familia. [więcej]

Akcja Stowarzyszenia Pro Familia „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”.

Stowarzyszenie „Pro Familia” przygotowuje społeczną akcję „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”, w ramach której sędziowie rodzinni będą starali się pomóc potrzebującym dzieciom.   Już wkrótce zaprosimy Państwa do zapoznania się z  informacjami na temat akcji. Zamieścimy je na naszej stronie internetowej w zakładce Sędziowie Rodzinni Dzieciom. [więcej]

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pro Familia w sprawie wysokości składki członkowskiej.

W dniu 23 kwietnia 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, działając na podstawie § 26 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, ustalił wysokość miesięcznej składki członkowskiej na kwotę 20 zł.   [więcej]

Sędzia Karolina Sosinska: bieda nigdy nie jest wyłącznym powodem odebrania dzieci

zdjecie do art sosinska2Żaden sąd rodzinny nigdy nie odebrał dziecka rodzicom tylko z powodu niedostatku czy biedy - podkreśla w rozmowie z PAP sędzia Karolina Sosinska. Według statystyk z ponad 77 tys. tys. dzieci przebywających w pieczy zastępczej tylko 1 proc. trafiło tam m.in. z powodu ubóstwa.   Dyskusja na temat odbierania dzieci biologicznym rodzicom rozgorzała na nowo po tym, jak przed tygodniem w Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach popełnił samobójstwo 16-latek, który miał trafić do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. [więcej]

Zebranie Członków założycieli Stowarzyszenia „Pro Familia” oraz rejestracja Stowarzyszenia

W dniu 14 marca 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych "Pro Familia".   Zebranie otworzyła sędzia Karolina Sosinska, która przedstawiła zebranym powody wystąpienia z wnioskiem o założenie nowego Stowarzyszenia proponują [więcej]
1 7 8 9