Kolegium redakcyjne kwartalnika „Rodzina i Prawo”

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego, Izba Cywilna

 

 

Zastępca przewodniczącego:
Dr Joanna Nowacka – ekspert Instytutu Badań DNA

 

 

Członkowie:
Prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Prof. dr hab. Tomasz Justyński – UMK w Toruniu, dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Grażyna Niemiałtowska – sędzia SO Warszawa – Praga w Warszawie
Prof. dr hab. Lech K. Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego, Izba Karna
Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – sędzia Sadu Najwyższego
Barbara Rymaszewska – sędzia WSA w Łodzi
Elżbieta Schubert – sędzia SO w Olsztynie
Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Wanda Stojanowska – kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Nieletnich UKSW
Prof. dr hab. Bogusław Sygit – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

Redakcja:

 

Redaktor Naczelny – sędzia Robert Zegadło, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Redaktor Tematyczny – Grażyna Nauka, Ministerstwo Sprawiedliwości
Sekretarz Redakcji – sędzia Karolina Sosinska