Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia promuje aktywność sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów wspierających sądownictwo rodzinne na rzecz poprawy prawa rodzinnego,  mając na uwadze wymierne korzyści nie tylko dla tych środowisk, ale również dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Temu celowi służy ogólnopolski konkurs „Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej” organizowany pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf  oraz Ministra Sprawiedliwości RP Pana Marka Biernackiego .

 

Inicjatorem konkursu dla sędziów rodzinnych, który odbył się już w 2013 r. była współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia redakcja periodyku Rodzina i Prawo. Redakcja w 2013 r. Konkurs ten realizowała wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

 

Od 2014 r. Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz redakcję periodyku Rodzina i Prawo.

 

Zmienił się również nieco regulamin. Obecnie Konkurs adresowany jest do sędziów rodzinnych, których najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Pro Familia, oraz do środowisk wspierających sądownictwo rodzinne, m.in. kuratorów, asystentów sędziów, dla których nagrody przygotował wydawca periodyku Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym, autorzy prac poruszą istotne dylematy występujące w codziennej praktyce uczestników Konkursu, a niejednokrotnie zaproponują też sposób ich rozwiązania. Spostrzeżenia, refleksje i postulaty laureatów zeszłorocznego Konkursu spotkały się ze zrozumieniem i zainteresowaniem w środowisku sędziów rodzinnych. Publikacja ww. prac  stała się przyczynkiem do szerszej dyskusji nie tylko nad trudnościami interpretacyjnymi, z jakimi m.in. sędziowie rodzinni zmagają się w procesie stosowania prawa, ale także nad rolą i kondycją sądownictwa rodzinnego w ogólności.

 

W wyróżnionych pracach znalazły się także postulaty legislacyjne wynikające z bieżących problemów orzeczniczych. Wykazane przez sędziów laureatów zaangażowanie i troska o funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego pozwoliło na przedłożenie przez Stowarzyszenie Pro Familia stosownych wniosków sygnalizujących potrzebę nowelizacji przepisów prawa, adresowanych m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Zdrowia.

 

Żywimy nadzieję, że inicjatywa konkursu nadal będzie się spotykać z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska sędziowskiego oraz zyska uznanie w środowiskach wspierających sądownictwo rodzinne.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, po zakończeniu konkursu laureaci zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, a ich prace opublikowane w periodyku Rodzina i Prawo. Jury wystąpi do Prezesów Sądów Apelacyjnych z prośbą o wykorzystanie informacji o wynikach Konkursu przy ocenie pracy i planowaniu rozwoju zawodowego sędziego. Informacje o nagrodach dla przedstawicieli innych zawodów zostaną przekazane pracodawcom tych osób lub innym właściwym podmiotom czy też organom.

 

Z postulatami wynikającymi z prac konkursowych laureatów możecie się Państwo zapoznać na stronie Stowarzyszenia Pro Familia w zakładce „Aktualności”, strona „Opinie”.

 

Powyżej w zakładce „Laureaci – galeria zdjęć” znajdują się dyplomy sędziów (zaprojektowane i wykonane przez redakcje periodyku RiP), którzy zdobyli nagrody i wyróżnienia w konkursie w 2013 r.