Jury Konkursu – rok 2014

 

Przewodniczący Jury

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Z-ca Przewodniczącego Jury

Prof dr hab. Wanda Stojanowska – kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Nieletnich UKSW, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Członkowie Jury

Dr Hanna Bzdak – sędzia, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Elżbieta Schubert – sędzia, członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

Robert Zegadło – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny kwartalnika Rodzina i Prawo,

Karolina Sosinska – prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, sekretarz Redakcji Rodzina i Prawo,

Janusz Stawiarski – wydawca periodyku Rodzina i Prawo.

 

 

 

Dzięki uprzejmości Redakcji Rodzina i Prawo prezentujemy dyplomy laureatów konkursu z roku 2013, w związku z powyższym zamieszczamy skład Jury z roku 2013.

 

Jury Konkursu – rok 2013

organizowanego przez Redakcję Rodzina i Prawo oraz Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

 

Przewodniczący Jury

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński  – Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Z-ca Przewodniczącego Jury

Prof dr hab. Wanda Stojanowska – Kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Nieletnich UKSW, Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

Członkowie Jury

Robert Zegadło – Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Redaktor Naczelny kwartalnika Rodzina i Prawo

Dr Hanna Bzdak – Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Elżbieta Schubert – Członek Kolegium Redakcyjnego Rodzina i Prawo,

Janusz Stawiarski – Wydawca periodyku Rodzina i Prawo.