Ius est ars boni et aequi

 

Stawiając sobie za cel działanie na rzecz fundamentalnych wartości prawa – dobra i słuszności – Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia aktywnie uczestniczy w udoskonalaniu prawa rodzinnego w Polsce. Jako dopełnienie tych działań Zarząd Stowarzyszenia powołał Zespół Ekspertów przy Stowarzyszeniu Pro Familia, w ramach którego rozpatrywane są zagadnienia prawne z zakresu kognicji sądu rodzinnego.

 

Członkowie Zespołu Ekspertów działają w charakterze niezależnych konsultantów i prezentują własny pogląd w danej sprawie.

 

W wyniku prowadzonych debat, otrzymywanych opinii prawnych i poglądów poszczególnych Członków Zespołu, Stowarzyszenie Pro Familia każdorazowo wypracuje własne stanowisko, które przedstawi w toku procesu legislacyjnego lub do wiadomości stosownych instytucji.

 

W zależności od decyzji Zarządu, analizowane kwestie zostaną poddane badaniom ankietowym wśród sędziów rodzinnych, bądź pozostawione do samodzielnego rozstrzygnięcia przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

W skład Zespołu, poza sędziami rodzinnymi, weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i środowisk wspierających sądownictwo rodzinne.