Stowarzyszenie Pro Familia działa na rzecz środowiska sędziów rodzinnych, dobra dziecka i rodziny.

 

Głównym kierunkiem naszej aktywności jest dążenie do poprawy warunków pracy orzeczniczej. Zamierzamy ten cel osiągnąć inicjując debaty w zakresie zgłaszanych przez Państwa dylematów prawnych i w ten sposób poszukując ich rozwiązań, realizację szkoleń oraz opiniowanie projektów legislacyjnych.

 

Pragniemy także prezentować społeczeństwu rzeczywisty wizerunek sędziego rodzinnego, mającego na względzie dobro dziecka i rodziny.

 

Wsparciem dla naszych działań jest m.in. współpraca z periodykiem „Rodzina i Prawo” i organizacjami funkcjonującymi w obszarze prawa rodzinnego.

 

Stowarzyszenie realizuje kompleksowe działania na rzecz środowiska sędziów rodzinnych, dobra dziecka i rodziny również poprzez:

 

– utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Członkami Stowarzyszenia z terenu całego kraju, poprzez wysyłanie anonimowych ankiet, celem zapoznania się z sygnalizowanymi przez sędziów zagadnieniami prawnymi, powodującymi trudności orzecznicze czy rozbieżnościami merytorycznymi w stosowaniu prawa pomiędzy sądami I i II instancji, których efektem jest  nieuzasadnione uchylenie bądź zmiana orzeczeń I instancji. Przesyłane ankiety będą dotyczyły również planowanych istotnych  zmian w prawie rodzinnym,

 

– zawarcie umowy z redakcją periodyku Rodzina i Prawo, w ramach której umożliwi Członkom Stowarzyszenia otrzymywanie kwartalnika Rodzina i Prawo,

 

– współpracę z instytucjami inicjującymi zmiany w prawie rodzinnym i w ten sposób działanie na rzecz poprawy prawa rodzinnego w Polsce, umożliwiając środowisku sędziowskiemu aktywny udział w jego udoskonalaniu  i tworzeniu,

 

– inicjowanie spotkań i dyskusji w ramach powołanego w tym celu Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu Pro Familia,

 

– realizację konferencji i szkoleń dla Członków Stowarzyszenia,

 

– promowania aktywności sędziów w ramach ogólnopolskiego konkursu dla sędziów rodzinnych dotyczącego problematyki z zakresu kognicji sądu rodzinnego,

 

– zgłaszanie postulatów legislacyjnych poszczególnym resortom,

 

– organizację społecznej akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”, w ramach której sędziowie rodzinni oraz inne osoby będą mogły przekazać 1% podatku na rzecz pomocy dzieciom,

 

– dbanie o zaufanie społeczne poprzez prezentowanie rzeczywistego wizerunku sędziego rodzinnego, często odmiennego niż ukazywany w mediach.

 

Serdecznie Państwa zachęcamy do włączenia się do akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”.