Aktualności

Tezy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego opublikowane w kwartalniku Rodzina i Prawo nr 28 są już dostępne dla Członków Stowarzyszenia Pro Familia.

Godlo_SN

Członkowie Stowarzyszenia Pro Familia mogą zapoznać się z tezami wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego opublikowanymi w 28 nr kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

Na stronie internetowej zamieszczamy jedną z wybranych tez:

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r. (III CZP 85/13)

 

 „Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych; sąd może oddalić wniosek o nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, jeżeli z jego treści oraz oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w sposób oczywisty wynika, że zostało złożone w celu obejścia prawa.”

 

« Powrót