Aktualności

Srebrny numizmat z wizerunkiem Jana Pawła II przekazany Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Moneta NIKW dniach 9 – 11 marca 2015 r. odbyła się konferencja Rodzina a Prawo i Sąd Rodzinny połączona z obchodami XXXV – lecia sądownictwa rodzinnego w Polsce.

 

W trakcie rozpoczęcia uroczystości przemawiał m.in. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, były Minister Sprawiedliwości, Pan Krzysztof Kwiatkowski.

 

Dziękując za inicjatywę powołania Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Prezes NIK zwrócił uwagę, że sądownictwo rodzinne to sądownictwo szczególne. Rola sądu rodzinnego jest wyjątkowa, sędziowie dokonują rozstrzygnięć w oparciu o przepisy prawa, ale to serce, empatia, wyważenie racji, ochrona dobra wyjątkowego jakim jest dobro dziecka, dobro osoby, która często jest bezradna w relacjach z osobami dorosłymi, z osobami najbliższymi jest tą wartością, która musi podlegać szczególnej ochronie. Jak stwierdził Minister, sędziowie mają tego świadomość i wykonują swoją pracę doskonale. Bardzo ciepło i serdecznie podziękował sędziom za ich służbę, podziękował również za inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia wskazując, że to, co Stowarzyszenie już dokonało w tym krótkim okresie 7 miesięcy, ilość szkoleń, podjęte działania prospołeczne, godna organizacja obchodów  XXXV-lecia sądownictwa rodzinnego w Polsce, wymagają szczególnego sposobu podziękowania środowisku sędziów rodzinnych. Podkreślił, że docenia otwartość, wrażliwość sędziów rodzinnych na problemy osób najsłabszych, na problemy osób, które z różnych powodów życiowo sobie nie radzą, czy są bezbronne w relacjach z innymi, jak dzieci.

 

 

 

 

 

KAP84412

Prezes NIK wskazał, że nie ma osoby, która w sposób bardziej wyrazisty niż Ojciec Święty Jan Paweł II zabiegała o to, aby były realizowane prawa osób najsłabszych, dlatego, jako szczególną formę podziękowań dla wszystkich Pań i Panów sędziów rodzinnych, przekazał na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia – Karoliny Sosinskiej – srebrną monetę pamiątkową z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

 

 

KAP84430

KAP84427

« Powrót