Aktualności

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej – Panem Markiem Biernackim.

Ministerstwo Sprawiedliwości TablicaW dniu 3 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z Panem Markiem Biernackim – Ministrem Sprawiedliwości.

 

Podczas spotkania zaprezentowano Panu Ministrowi cele statutowe nowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, jak również wskazano dotychczasową aktywną działalność i przedsięwzięcia planowane na rok 2014.

 

Pan Minister z zainteresowaniem zapoznał się z dotychczasowymi osiągnięciami Stowarzyszenia Pro Familia i zapewnił o chęci aktywnej współpracy ze Stowarzyszeniem.

 

Rozmowa dotyczyła także bieżących spraw związanych z sądownictwem rodzinnym.

 

Wspólnie ustalono, że ze względu na stricte szkoleniowy charakter debaty, która odbędzie się w dniu 4.06.2014 r., ograniczenia czasowe związane z dużą ilością zgłoszonych zagadnień z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, nie przewiduje się wystąpienia i udziału Pana Ministra w debacie.

 

W trakcie rozmów ustalono także objęcie przez Pana Ministra honorowym patronatem wrześniowego Kongresu Stowarzyszenia Pro Familia, Pan Minister przyjął zaproszenie do udziału w obradach w Zakopanem.

 

Na zakończenie podjęto decyzję, że w najbliższym czasie ponownie dojdzie do spotkania z Panem Ministrem w szerszym gronie uczestników.

 

O pozostałych ustaleniach poczynionych podczas wizyty dowiedzą się Państwo w trakcie realizacji konkretnych działań Stowarzyszenia Pro Familia na rzecz sędziów rodzinnych.

 

« Powrót