Aktualności

Pan dr Józef Musioł – SSN w st. sp., Honorowy Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce został członkiem Stowarzyszenia Pro Familia.

przed Sądem Rejonowem /b. Powiatowym/  w Rybniku, w którym Pan Sędzia rozpoczął pracę zawodową

przed Sądem Rejonowem /b. Powiatowym/
w Rybniku, w którym Pan Sędzia rozpoczął pracę zawodową

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że do naszego Stowarzyszenia Pro Familia przystąpił Pan dr Józef Musioł – Sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku, Przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w st. spoczynku.

 

Pan Sędzia jest również Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce (SSRwP).

 

Na szczególną uwagę zasługują dotychczasowe działania Pana Sędziego polegające na inicjowaniu bądź wzmacnianiu wielu cennych idei w funkcjonowaniu sądownictwa rodzinnego w Polsce.

 

Do zasług Pana Sędziego Musioła z pewnością należy zaliczyć reaktywowanie na początku lat 80-tych Stowarzyszenia SRwP a następnie doprowadzenie do przystąpienia Polski do Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów dla Nieletnich.

 

Decyzja Pana Sędziego o przystąpieniu do Stowarzyszenia Pro Familia jest wyrazem poparcia dla naszych działań na rzecz sędziów rodzinnych, dobra dziecka, rodziny, jak również dbałości o rozwiązywanie problemów orzeczniczych pojawiających się w trakcie stosowania prawa.

« Powrót