Aktualności

„Prawa Dziecka Oczami Dzieci” – informacja o konkursie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia rozesłana do ponad 20 000 szkół, kilku milionów dzieci i kilkuset tysięcy nauczycieli.

Ciezar 7 Dziewczynka pasek2 ver      rozciągnięta

Informujemy, że rozpoczął się konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci” realizowany w ramach społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, wspierają członkowie komitetu honorowego Konkursu:

 

Cezary Grabarczyk – Minister Sprawiedliwości,

Joanna Kluzik – Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej,

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka,

Andrzej Seremet – Prokurator Generalny,

Prof. dr hab. Roman Hauser – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Anna Andrzejewska – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

oraz

Janusz Stawiarski – Dyrektor Wydawnictwa Rodzina i Prawo.

 

Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w trzech odrębnych kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 13 lat, powyżej 13 lat.

 

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z Konwencją o prawach dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

 

Zaproponowana forma Konkursu wymaga od nauczycieli zapoznania dzieci z ich prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac plastycznych utrwala znajomość tych praw w świadomości dziecka.

 

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej z grup wiekowych.

 

Laureaci Konkursu wraz z opiekunem, nauczycielem zwiedzą Belweder, Pałac Prezydencki (planowane jest spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik, a w trakcie uroczystości otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Prace konkursowe z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał. 2) należy przesyłać w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu Pracy konkursowej do Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

 

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: konkurs@sedziowierodzinni.pl

 

Zaproszenie do Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

 

Regulamin Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

 

Załącznik nr 1 Zgłoszenie

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie

« Powrót