Aktualności

Konkurs dla sędziów i środowisk wspierających sądownictwo rodzinne, m.in. kuratorów, asystentów sędziów.

Honorowy patronat:

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej,

Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IBDNA 019-5n_Wieraszko

 


Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

 

Pro Familia


 

Wydawca i Redakcja Kwartalnika

 

Rodzina i Prawo


W imieniu organizatorów konkursu „Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej” uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się II edycja Konkursu pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Ministra Sprawiedliwości RP.

 

Od 2014 r. Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz redakcję periodyku Rodzina i Prawo.

 

Zmienił się również nieco regulamin. Obecnie Konkurs adresowany jest do sędziów rodzinnych, których najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Pro Familia, oraz do środowisk wspierających sądownictwo rodzinne, m.in. kuratorów, asystentów sędziów, dla których nagrody przygotował wydawca periodyku Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

Promowanie aktywności sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów wspierających sądownictwo rodzinne na rzecz poprawy prawa rodzinnego daje wymierne korzyści nie tylko dla tych środowisk, ale również dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego zachęcamy sędziów rodzinnych i pracowników realizujących czynności z zakresu kognicji sądu rodzinnego do przystąpienia do udziału w Konkursie.

 

Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym, autorzy prac poruszą istotne dylematy występujące w codziennej praktyce uczestników Konkursu, a niejednokrotnie zaproponują też sposób ich rozwiązania. Spostrzeżenia, refleksje i postulaty laureatów zeszłorocznego Konkursu spotkały się ze zrozumieniem i zainteresowaniem w środowisku sędziów rodzinnych. Publikacja ww. prac  stała się przyczynkiem do szerszej dyskusji nie tylko nad trudnościami interpretacyjnymi, z jakimi m.in. sędziowie rodzinni zmagają się w procesie stosowania prawa, ale także nad rolą i kondycją sądownictwa rodzinnego w ogólności.

 

W wyróżnionych pracach znalazły się także postulaty legislacyjne wynikające z bieżących problemów orzeczniczych. Wykazane przez sędziów laureatów zaangażowanie i troska o funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego pozwoliło na przedłożenie przez Stowarzyszenie Pro Familia stosownych wniosków sygnalizujących potrzebę nowelizacji przepisów prawa, adresowanych m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Zdrowia.

 

Żywimy nadzieję, że inicjatywa konkursu nadal będzie się spotykać z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska sędziowskiego oraz zyska uznanie w środowiskach wspierających sądownictwo rodzinne.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, po zakończeniu konkursu laureaci zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, a ich prace opublikowane w periodyku Rodzina i Prawo. Jury wystąpi do Prezesów Sądów Apelacyjnych z prośbą o wykorzystanie informacji o wynikach Konkursu przy ocenie pracy i planowaniu rozwoju zawodowego sędziego. Informacje o nagrodach dla przedstawicieli innych zawodów zostaną przekazane pracodawcom tych osób lub innym właściwym podmiotom czy też organom.

« Powrót