Aktualności

Konferencja Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi

Konferencja 14_15_10_2015W dniach 14-15 października 2015 roku odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem Ministra Sprawiedliwości i Ambasadora Królestwa Norwegii poświęcona współpracy pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi.

 

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Sprawiedliwości, na którego zaproszenie wzięli w niej udział również przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

Podstawowe cele konferencji to upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze współpracy organizacji pozarządowych i sektora sprawiedliwości, a także dyskusja na temat możliwej przyszłej roli tych organizacji w rozwoju przestrzeni sprawiedliwości.

 

Podczas konferencji zaprezentowano Program Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2015 r. w sprawie programu współpracy Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r.

 

« Powrót