IUS EST ARS BONI ET AEQUI

 

 

Stawiając sample reflective essay outline sobie za cel działanie na rzecz fundamentalnych wartości prawa - dobra i słuszności - Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia aktywnie uczestniczy w udoskonalaniu prawa rodzinnego w Polsce. Jako dopełnienie tych działań Zarząd Stowarzyszenia powołał Zespół Ekspertów, w ramach którego będą rozpatrywane zagadnienia how to essay topics prawne z zakresu kognicji sądu rodzinnego.


Strona główna