Aktualności

Wyrok Sądu Najwyższego – sędziemu nie można zakazać udziału w szkoleniu

Godlo_SN

W dniu  26 października 2015 roku Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny wydał wyrok (sygn. akt SNO 64/15), w treści którego stwierdzono, że  jeżeli sędzia wywiązuje się ze swoich obowiązków służbowych, takich jak prowadzenie rozpraw czy pisanie w terminie uzasadnień, to nie ma podstaw, aby zakazać mu udziału w szkoleniu.

 

Sąd Najwyższy podkreślił, że sędzia nie musi pozostawać w gotowości do pracy, winien jednak wywiązywać się z obowiązków, jakie nakłada na niego ustawodawca.

« Powrót