Aktualności

Wsparcie integracji społecznej młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne

Logo integracja spolecznaStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wspiera pierwszy w Polsce program mieszkań treningowych skierowany do byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych, którego organizatorem jest współpracująca ze Stowarzyszeniem Pro Familia – Fundacja po DRUGIE.

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Pedagogium – Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie – odbyła się konferencja pt. „Pozytywna integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne” podsumowująca dotychczasowe działania Fundacji, ale również pozwalająca na szeroką dyskusję na temat ww. programu.

 

W trakcie konferencji Stowarzyszenie Pro Familia reprezentował sędzia Tomasz Bac.

 

Dotychczas w programie mieszkań treningowych wzięło udział kilkanaścioro dziewcząt i chłopców z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych z całej Polski – z różnym skutkiem. Prowadząc mieszkania treningowe można obserwować jak młodzież jest przygotowana do dorosłego życia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że choć nie każda osoba trafiająca pod skrzydła Fundacji jest skłonna skorzystać z oferowanej jej pomocy, to specjalistyczna oferta i narzędzia wspierające byłe wychowanki i wychowanków są potrzebne.

 

Konferencja umożliwiła prezentację założeń, przebiegu i rezultatów projektu. Była również okazją do omówienia barier i potencjałów osobistych i systemowych znajdujących się na drodze do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Na konferencji został także przedstawiony opracowany w ramach projektu „Program Pozytywnej Integracji Społecznej”, który zawiera wnioski i wskazówki odnoszące się zarówno do przygotowania młodzieży do funkcjonowania w środowisku otwartym, jak również wnioski wynikające z doświadczeń Fundacji po DRUGIE i współpracujących ekspertów.

« Powrót