Aktualności

W zakładce Kwartalnik została udostępniona wszystkim czytelnikom pełna treść periodyku Rodzina i Prawo nr 24 2013

RiP okładka czysta

Szanowni Państwo,

dzięki uprzejmości Redakcji kwartalnika Rodzina i Prawo prezentujemy Państwu pełną treść kolejnego numeru pisma.

 

Periodyk nr 24 zawiera między innymi następujące orzeczenia:

 

• Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2012 r. (III CZP 58/12; akt stanu cywilnego sporządzony za granica jako dowód zdarzeń w nim stwierdzonych),

 
• Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. (III CZP 74/12; kontakty orzeczone na podstawie art. 113 k.r.o. nie są ograniczeniem władzy rodzicielskiej) ,

 
• Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. (III CZP 77/12; koszty utrzymania pełnoletnich dzieci objęte obowiązkiem przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny w czasie trwania sprawy o rozwód),

 
• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. (III CSK 17/12; przesłanki medyczne i społeczne leczenia odwykowego w chwili orzekania),

 
• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2013 r. (IV CZ 1/13; niedopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie nieletniego w której zastosowano środek wychowawczy),

 
• Postanowienie Sądu Najwyższego  z dnia 7 marca 2013 r. (II CSK 411/12; powaga rzeczy osadzonej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa),

 

 

artykuł „Analiza czynników decydujących o wnioskowaniu przez biegłych ROD K w kwestii powierzenia ojcom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi” i projekt „Założenia nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw w zakresie zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością psychiczną (z dnia 22 marca 2013 r.)”.

 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułów w dziale „Kwartalnik”.

« Powrót