Aktualności

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia w sprawie wypowiedzi polityków podważających prawidłowość rozpoznawania protestów wyborczych

godloStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia przyjmuje z głębokim niepokojem insynuacje wysuwane przez polityków, dotyczące domniemanego wpływu Prezesów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego na zachowania sędziów rozpoznających protesty wyborcze. Tego rodzaju wypowiedzi należy uznać za niedopuszczalne.

 
Sprzeciwiając się treści wystąpienia o naciskach wywieranych przez Prezesów SN, NSA i TK na sądy, co w konsekwencji miałoby prowadzić do bezprawnego działania sędziów rozpatrujących protesty wyborcze, wskazujemy, że powyższe pomówienia podważają autorytet Państwa, mogą prowadzić do jego destabilizacji oraz wywołują odwrotny skutek do deklarowanego przez polityków działania na rzecz stabilności i wzmocnienia Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Często niszczenie demokracji zaczyna się od podrywania autorytetu sędziów – SSN dr Józef Musioł – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 
Poniżej prezentujemy oświadczenie prof. Małgorzaty Gersdorf – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego – Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i prof. Romana Hausera – Prezesa NSA:

 

Oswiadczenie Prezesow SN TK NSA kopia

« Powrót