Aktualności

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Pro Familia z Krajową Radą Sądownictwa i jej Przewodniczącym.

Krajowa Rada Sadownictwa

W dniu 7 maja 2014 r. w Warszawie  odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Pro Familia  z Członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Karolina Sosinska i sędzia Anna Rutkowska – Przasnek w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia złożyły gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu KRS prof. dr. hab. Romanowi Hauserowi.

 

Prof. Roman Hauser pełni funkcję Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Współtworzył reformę sądownictwa administracyjnego, wprowadzającą dwuinstancyjny model postępowania  sądowo -administracyjnego w Polsce. 

Fot. KRS – Adam Kryszkiewicz

 

W trakcie posiedzenia Rady z udziałem nowo wybranego Przewodniczącego  Zarząd zaprezentował założenia programowe działań  Stowarzyszenia Pro  Familia. Szczególnie podkreślono jeden z podstawowych celów Stowarzyszenia – dążenie do poprawy warunków  pracy orzeczniczej sędziów  rodzinnych.

 

W wystąpieniu Zarząd podkreślił rolę powołanego przy Stowarzyszeniu Pro Familia  interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów, którego działalność będzie istotnym wsparciem dla Stowarzyszenia, poprzez inicjowanie spotkań i dyskusji, dla sądownictwa rodzinnego w Polsce.

 

Zarząd przedstawił, w odpowiedzi na potrzebę podjęcia próby poprawy wizerunku sędziego rodzinnego, założenia, które  mają temu celowi służyć.

 

Następnie sędzia Sosinska i sędzia Rutkowska – Przasnek  odpowiadały na pytania Członków Rady.

 


Prof Hauser

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót