Aktualności

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Pro Familia z I Prezesem Sądu Najwyższego – Panią prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf.

W dniu 4 czerwca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia w osobach: sędzia Karolina Sosinska, sędzia Anna Rutkowska – Przasnek oraz przewodnicząca jednego z kół Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia – sędzia  Anna Wołkowycka – Kuźmińska, odbyły spotkanie z Panią prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf, Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.

 
Na wstępie, z tytułu powołania przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego Pani Sędzi Małgorzaty Gersdorf na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego, prezes Stowarzyszenia, sędzia Karolina Sosinska w imieniu sędziów rodzinnych złożyła serdeczne gratulacje Pani Profesor i życzyła samych sukcesów w pełnieniu urzędu jak również w życiu osobistym.

 

W związku z faktem niedawnego powstania Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Zarząd Stowarzyszenia zaprezentował cele organizacji, jak również dotychczasową działalność związaną z pracą na rzecz poprawy warunków orzeczniczych sędziów.

 

W trakcie spotkania rozmawiano o potrzebie dbałości o zaufanie społeczne wobec sędziów i sposobie dążenia do zwiększenia wspomnianego zaufania, chociażby poprzez próbę nagłaśniania  rzeczywistej roli i działań Sądu Rodzinnego.

 

Omówiono wnioski dotyczące potrzeby zmian legislacyjnych w prawie rodzinnym, które Zarząd Stowarzyszenia Pro Familia sformułował po analizie opublikowanych prac konkursowych sędziów rodzinnych, adresowane m. in. do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ponadto Pani Prezes została poinformowana o powołaniu przez Stowarzyszenie Pro Familia interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów, jak również komisji konkursowej pod przewodnictwem Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego.

 

 

 

 

 

« Powrót