Aktualności

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia oraz wydawcy kwartalnika Rodzina i Prawo z Prezesem Sądu Najwyższego.

 

W dniu 6 maja 2IBDNA 036014 r. w Sądzie Najwyższym odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Pro Familia z Prezesem Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Tadeuszem Erecińskim.

 

W trakcie spotkania sędzia Karolina Sosinska, sędzia Anna Rutkowska – Przasnek, sędzia Anna Smolińska, reprezentujące Stowarzyszenia Pro Familia, przedstawiły program działań Stowarzyszenia. Rozmowa dotyczyła również działalności społecznej na rzecz dobra dziecka, którą nasze Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez akcję „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” oraz prezentacji w mediach rzeczywistego wizerunku sędziego rodzinnego.

 

 

Prezes Sądu Najwyższego profesor Tadeusz Ereciński z zadowoleniem przyjął informację o udostępnieniu członkom Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia treści artykułów publikowanych na łamach periodyku Rodzina i Prawo, którego jest przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego.

 

W trosce o wysoki poziom orzecznictwa sędziów rodzinnych ustalono potrzebę zorganizowania debaty dotyczącej nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która weszła w życie w dniu 2.01.2014 r.

 

Prezes Stowarzyszenia Pro Familia, sędzia Karolina Sosinska zobowiązała się w imieniu Stowarzyszenia do pilnego przygotowania debaty i nawiązania kontaktu z członkami zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania nowych modelowych rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich. 

 

Sędzia Sosinska poinformowała, że skontaktuje się z prof. dr hab. Violetta Konarska – Wrzosek – przewodniczącą Zespołu oraz jego członkami: SSA Piotrem Góreckim oraz SSO Dorotą Trautman.

 

Uwzględniając kalendarz Pana Prezesa, termin debaty ustalono na pierwszy tydzień czerwca. 

 

IBDNA 034

« Powrót