Aktualności

Spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

20151209_135837_2W dniu 9 grudnia 2015 r., na zaproszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa – SSN Dariusza Zawistowskiego, odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia – Karoliną Sosinską.

 

Podczas spotkania omawiano formę współpracy środowiska sędziowskiego z Krajową Radą Sądownictwa, obecną sytuację związaną z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jak również kwestie dotyczące ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

 

Sędzia Sosinska zaprezentowała Przewodniczącemu KRS dotychczasową działalność Stowarzyszenia Pro Familia i przedsięwzięcia planowane na rok 2016.

 

Prezes Stowarzyszenia wskazała, że Stowarzyszenie od czasu swego powstania w 2014 r. zgromadziło ponad 200 zagadnień prawnych, które w ocenie sędziów wymagały omówienia w większym gronie, w tym z udziałem ekspertów, zainicjowało jednodniowe debaty w Sądzie Najwyższym, konferencje, oraz w ramach kongresów Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, przeprowadziło czterodniowe szkolenia.

 

Zwróciła uwagę na szerokie poparcie środowiska sędziów rodzinnych dla inicjatyw Stowarzyszenia, w tym udział ponad 300 sędziów w uroczystości XXXV – lecia sądownictwa rodzinnego w Polsce, połączonej z II ogólnopolską konferencją Rodzina a Prawo i Sąd Rodzinny, współorganizowanych w Sejmie RP przez Stowarzyszenie Pro Familia oraz Redakcję i Wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo – Instytut Badań DNA.

 

Karolina Sosinska wspomniała także o dużym zainteresowaniu sędziów rodzinnych kongresem organizowanym w 2015 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Wydawcę kwartalnika Rodzina i Prawo, który był najliczniejszym z dotychczasowych zakopiańskich kongresów sędziów rodzinnych, gromadząc ponad 250 osób, co wynika ze stale rosnącej ilości członków Stowarzyszenia Pro Familia.

Tak liczne obrady pozwoliły na podjęcie ogólnopolskiej debaty sędziów rodzinnych, służącej ujednoliceniu praktyki orzeczniczej sądów rodzinnych oraz integrację środowiska sędziowskiego.

Podczas kongresu dyskutowano także o potrzebie dbałości o zaufanie społeczne wobec sędziów, i sposobie dążenia do zwiększenia wspomnianego zaufania, chociażby poprzez próbę nagłaśniania rzeczywistej roli i działań sędziów rodzinnych.

 

Pani sędzia przedstawiła Przewodniczącemu KRS inicjatywę Stowarzyszenia Pro Familia na rzecz rozwoju  społeczeństwa obywatelskiego, m.in. propagowania praw dziecka. Temu celowi służył konkurs Prawa Dziecka Oczami Dzieci realizowany w ramach akcji Sędziowie Rodzinni Dzieciom, objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

Zwróciła uwagę, że z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera, przygotowało i rozpowszechniło materiały edukacyjne zawierające wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka.

Materiały te, ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego Prawa Dziecka Oczami Dzieci, wraz z 4000 prac plastycznych Stowarzyszenie Pro Familia przekazało do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w całej Polsce z prośbą o ich prezentację na terenie sądów.

 

Spotkanie zakończyło się zapewnieniem o potrzebie stałej współpracy.

« Powrót