Aktualności

Spotkanie z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf

Sąd NajwyższyW dniu 10 października 2014 roku w Warszawie, w gmachu SN, odbyło się spotkanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf z prezesem Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz dyrektorem Wydawnictwa Rodzina i Prawo.

 

W trakcie półtoragodzinnej rozmowy poruszono wiele tematów pozostających w obszarze kognicji sądu rodzinnego, jak również zwrócono uwagę na jakie problemy napotykają sędziowie rodzinni w swojej praktyce.

 

Omówiono tematykę związaną z obciążeniem sędziów rodzinnych, wielkością referatów. Poruszono również kwestię posiedzeń wykonawczych i wliczania ich do statystyki.

 

W czasie rozmowy podkreślono także potrzebę ustalenia praktyki orzeczniczej w sądach II instancji, by środki odwoławcze od orzeczeń rozpoznawanych przez sąd rodzinny i nieletnich były rozpoznawane przez sędziów, którzy orzekali w sprawach rodzinnych.

 

W kontekście powyższego nawiązano do wyników pierwszej edycji konkursu dla sędziów „Sądownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej”, którego współorganizatorem było wydawnictwo kwartalnika Rodzina i Prawo. Przekazano Pani Pierwszej Prezes informację o opracowanych przez Stowarzyszenie Pro Familia postulatach legislacyjnych, które zostały przesłane do odpowiednich resortów.

 

Omówiono potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego sędziów, organizowania zdecydowanie większej jak dotychczas ilości szkoleń dla sędziów rodzinnych oraz zaproponowaną przez Stowarzyszenie formułę debaty, która pozwala na ustosunkowanie się do konkretnych problemów orzeczniczych zgłaszanych przez sędziów z terenu całego kraju.

 

Rozmowa dotyczyła również instytucji mediacji i propozycji rozwiązań w tym zakresie jakie przygotowało Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

Przedstawione zostały ustalenia dotyczące sądownictwa rodzinnego w Polsce poczynione podczas wrześniowego Kongresu Stowarzyszenia Pro Familia, a zawarte w jednogłośnie przyjętej uchwale uczestników Kongresu.

 

Pani prezes Karolina Sosinska przedstawiła także plany inicjatyw Stowarzyszenia Pro Familia na rzecz rozwoju  społeczeństwa obywatelskiego, m.in. propagowania praw dziecka. Temu celowi służy konkurs Prawa Dziecka Oczami Dzieci realizowany w ramach akcji Sędziowie Rodzinni Dzieciom objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

Pani Pierwsza Prezes z zainteresowaniem zapoznawała się z propozycjami działań naszego Stowarzyszenia i zadeklarowała chęć współpracy na rzecz środowiska sędziów rodzinnych.

 

Na zakończenie ustalono, że Stowarzyszenie przygotuje kolejną debatę, która odbędzie się w Sądzie Najwyższym.

« Powrót