Aktualności

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Panem Cezarym Grabarczykiem

Ministerstwo Sprawiedliwości TablicaW dniu 5 listopada 2014 r. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości RP –  Panem  Cezarym Grabarczykiem.

 

Podczas spotkania zaprezentowano Panu Ministrowi cele statutowe Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, jak również wskazano dotychczasową aktywną działalność i przedsięwzięcia planowane na rok 2014 i 2015.

 

Omawiano potrzebę zwiększenia ilości szkoleń dla sędziów rodzinnych, w czym Stowarzyszenie Pro Familia stara się czynnie wspierać Ministerstwo Sprawiedliwości oraz zaproponowaną przez Stowarzyszenie formułę debaty, w ramach której eksperci odpowiadają na pytania nadesłane przez sędziów z całego kraju.

Wskazano, że od maja br. Stowarzyszenie zgromadziło ponad 100 zagadnień prawnych które w ocenie sędziów wymagają omówienia w większym gronie z udziałem ekspertów, zainicjowało dwie jednodniowe debaty w Sądzie Najwyższym oraz w ramach Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia przeprowadziło czterodniowe szkolenie.

 

Rozmowa dotyczyła także inicjatywy konkursu Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej dla sędziów rodzinnych, kuratorów i środowisk wspierających sądownictwo rodzinne, realizowanej pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego – Prezesa Sądu Najwyższego, jak również propozycji Stowarzyszenia dotyczących nowych rozwiązań w zakresie mediacji.

 

Dyskutowano także o potrzebie dbałości o zaufanie społeczne wobec sędziów i sposobie dążenia do zwiększenia wspomnianego zaufania, chociażby poprzez próbę nagłaśniania rzeczywistej roli i działań sędziów rodzinnych.

 

Podczas spotkania zaprezentowano Ministrowi Sprawiedliwości założenia społecznej akcji naszego Stowarzyszenia Sędziowie Rodzinni Dzieciom objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej i realizowanego w ramach akcji konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci.

 

Pan Minister z zainteresowaniem zapoznał się z dotychczasowymi osiągnięciami Stowarzyszenia Pro Familia, wnioskami wynikającymi z uchwały podjętej podczas wrześniowego Kongresu Stowarzyszenia Pro Familia i zapewnił o chęci aktywnej współpracy ze Stowarzyszeniem. Jednocześnie zadeklarował chęć wsparcia inicjatywy Stowarzyszenia Pro Familia poprzez przystąpienie do Komitetu Honorowego Konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci.

 

Ustalono podjęcie dalszych wspólnych działań na rzecz środowiska sędziów rodzinnych, o których już niedługo dowiedzą się Państwo z treści przesłanej korespondencji.

« Powrót