Aktualności

Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

Po drugieSeminarium interdyscyplinarne: Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

 

Organizatorzy:
Fundacja po DRUGIE przy wsparciu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE,,

 

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych problemów stojących na drodze do prawidłowego funkcjonowania dziecka/młodego człowieka wywodzącego się z rodziny dysfunkcjonalnej, odznaczającego się demoralizacją, mającego na swoim koncie pobyty w różnych instytucjach

 

Seminarium jest skierowane do: pracowników socjalnych, kuratorów, sędziów rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, pracowników pogotowi opiekuńczych, RODK, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

W seminarium wezmą udział specjaliści – teoretycy i praktycy – m.in; prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji Probare, przewodniczący Rady Fundacji po DRUGIE, ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Renata Durda Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia’’, przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

Rezultatem seminarium będzie stworzenie publikacji dotyczącej problemu oraz wskazanie kluczowych propozycji rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji.
Seminarium zostało podzielone na kilka obszarów problemowych:

 

PRACA Z RODZINĄ. W tym bloku omówione będą m.in; rola kuratora rodzinnego (jaki ma wpływ na poprawę sytuacji w rodzinie, jakie można mieć oczekiwania wobec jego pracy), pozycja sądu rodzinnego – interwencja w środowisku rodzinnym, mechanizmy chroniące rodzinę przed rozdzieleniem oraz współpracy instytucji (zakład poprawczy, dom dziecka, mow itp.) z rodziną.

 

PRACA W INSTYTUCJI. Tematyka zebrana w niniejszym bloku dotyczyć będzie następujących zagadnień; Sąd – kiedy decyzja o umieszczeniu dziecka w instytucji – prawo i praktyka (czym kieruje się sąd, jaką ma kontrolę nad przebiegiem pracy z dzieckiem i nad pracą z rodziną). Typy instytucji i ich charakterystyka na przykładzie konkretnych jednostek w kontekście przygotowania do powrotu do społeczeństwa.

 

PRACA W ŚRODOWISKU PO OPUSZCZENIU INSTYTUCJI. W bloku przedstawione będą następujące tematy;
Praca socjalna z byłymi wychowankami.
Kurator w pracy z byłymi wychowankami.
Młody człowiek w ośrodku dla bezdomnych.
Mieszkania treningowe – modelowe rozwiązanie w zakresie opieki następczej.

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

DZIEŃ 1 – 4.04.2016
12:00 – 13:00
zakwaterowanie
13:00 – 13:45
obiad

 

14:00 – 18:30

BLOK 1
PRACA W ŚRODOWISKU PO OPUSZCZENIU INSTYTUCJI
Sylwetka (byłego) wychowanka placówki opiekuńczej i resocjalizacyjnej
dr Renata Szczepanik, Uniwersytet Łódzki

Stygmatyzacja społeczna czy myśl o stygmatyzacji
– bariery integracji społecznej wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych
Małgorzata Cwalina, Fundacja po DRUGIE

Ośrodek dla bezdomnych – nieprzerwana adaptacja do instytucji
Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

Mieszkania treningowe – modelowe (?) rozwiązanie w zakresie opieki następczej
Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE
PRACA WARSZTATOWA
Jak przygotować wychowankę/wychowanka do opuszczenia placówki?
DYSKUSJA

 

19:00
Uroczysta kolacja

 

 

DZIEŃ 2 – 5.04.2016
9:00 – 9:45
śniadanie

 

 

10:00 – 14:00
BLOK 2

PRACA W INSTYTUCJI
Dobrze przystosowany wychowanek do życia w instytucji – sukces czy porażka pedagogiczna?
prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
Poprawiony w instytucji – przywrócony do środowiska – kontrola/nadzór sądu nad przebiegiem procesu wychowawczego i resocjalizacyjnego oraz możliwością powrotu do rodziny
sędzia Tomasz Bac, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
O przygotowaniu do życia po instytucji – wnioski z badania ewaluacyjnego projektu mieszkań treningowych dla młodzieży z placówek resocjalizacyjnych

Angelika Sikorska, Uniwersytet Łódzki
Logika instytucji czy logika życia jednostki
– bariery związane z realizacją planu pomocy
Teresa Sierawska, Stowarzyszenie Monar
Prawa człowieka a pobyt w instytucji
mec. Katarzyna Wiśniewska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
DYSKUSJA

 

14:00 – 15:00
obiad

 

15:00 – 19:00

BLOK 3
PRACA Z RODZINĄ
Partnerstwo i unikanie – modele pracy z rodziną dysfunkcjonalną
Anna Schmidt, kierowniczka świetlicy socjoterapeutycznej „Mały Książę”
Rodzina jako przestrzeń do pomagania – wiele służb, różne wizje.
Związek między brakiem współpracy i brakiem zmiany
Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Pole do działania… – refleksje kuratora sądowego
Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji Probare, przewodniczący Rady Fundacji po DRUGIE, ekspert Krajowej Rady Kuratorów
Sądowa interwencja w rodzinę – mechanizmy chroniące przed rozdzieleniem sędzia Karolina Sosinska, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Współdziałanie instytucji z rodziną – papierowa współpraca?
Sławomir Moczydłowski, dyrektor MOW Goniądz
Rodzina, która nadaje sens czekaniu – kontakty i praca z rodziną w zakładzie karnym i w środowisku rodziny
Marek Łagodziński, prezes Fundacji Sławek
DYSKUSJA

 

19:30
kolacja

 

DZIEŃ 3 – 6.04.2016
8:00 – 9:00
śniadanie

 

9:00 – 10:00

Między resocjalizacją a macierzyństwem
dr Małgorzata Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski
Pilotażowy program wspierania nieletnich matek i nich dzieci
Anna Gradkowska, Fundacja po DRUGIE

DYSKUSJA
Dobre praktyki prezentacja działań realizowanych w placówkach i środowisku otwartym skierowanych do wychowanek i wychowanków oraz byłych wychowanek i wychowanków w zakresie wsparcia procesu usamodzielnienia i readaptacji społecznej

 

14:00 – 15:00
obiad

 

Koszty uczestnictwa w konferencji:
przy przesłaniu zgłoszenia do 5.03.2016 – 650 zł/os.
przy przesłaniu zgłoszenia po 5.03.2016 – 750 zł/os.

 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury przez Fundację po DRUGIE.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są drogą mailową fundacja@podrugie.pl (w tytule maila prosimy wpisać: konferencja 2016)
W mailu prosimy przesłać imiona i nazwiska Uczestników oraz dane do faktury (nazwa instytucji, adres, NIP)
Konferencja odbędzie się w ośrodku GEOVITA w Jadwisinie (pod Warszawą)
ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin

« Powrót