Aktualności

Międzynarodowy Dzień Dziecka – ogólnopolska akcja edukacyjna Stowarzyszenia Pro Familia wsparta przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

20150527_161951_1Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia stale działa na rzecz środowiska sędziów rodzinnych, organizując debaty, szkolenia i spotkania integracyjne, ale nie zapomina również o działaniach na rzecz dzieci.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera, przygotowało i rozpowszechniło materiały edukacyjne zawierające wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka [ czytaj więcej … Załącznik nr 1]

 

Scan Konwencji plus zdjecieMateriały te, ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci” wraz z 4000 prac plastycznych, Stowarzyszenie Pro Familia przekazało do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w całej Polsce z prośbą o ich prezentację na terenie sądów.

 

Sędziowie rodzinni starają się w ten niecodzienny sposób zachęcić dorosłych, którzy występują przed sądem, do zwrócenia uwagi na przekaz, jaki wyłania się z prac plastycznych dzieci.

 

Mali ludzie często nie znają swoich praw i przyjmują za pewnik to, co mówią im dorośli,  dlatego łatwo ich skrzywdzić. Należy również pamiętać o tym, że  nie wszyscy dorośli znają prawa dziecka.

 

Właśnie z tego powodu Stowarzyszenie Pro Familia kontynuuje zeszłoroczną akcję „Sędziowie rodzinni dzieciom” objętą honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, w ramach której odbył się konkurs plastyczny „Prawa dziecka oczami dzieci”.

 

Informacja o Konkursie trafiła do ponad 20.000 placówek szkolnych, do których uczęszcza kilka milionów dzieci i młodzieży.

 

Dzieci, w trakcie Konkursu zaznajomione przez nauczycieli z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka, miały za zadanie samodzielnie przygotować prace plastyczne ilustrujące ich prawa. Taka formuła Konkursu pozwoliła na utrwalenie w świadomości dzieci ich praw i uświadomiła im, że mogą reagować, kiedy prawa te są łamane.

 

Dorośli muszą pamiętać, że dziecko to nie jest tylko ktoś, nad kim sprawujemy władzę, że jest to osoba, która ma prawo do własnego zdania, życia bez przemocy, prawo do prywatności, edukacji czy odpoczynku.

 

Społeczeństwo nie może ograniczać się do reakcji jedynie w dramatycznych, spektakularnych i nośnych medialnie przypadkach krzywdzenia dzieci np. poprzez molestowanie. Jest to oczywiście bardzo ważny problem, ale reagować należy również wówczas, gdy łamane są inne prawa, o których mowa w Konwencji.

 

Przykładowo dziecko, którego rodzice czy opiekunowie nie mają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak jedzenie, ubranie czy wyprawka do szkoły, ma prawo do pomocy materialnej.

 

Wielu dorosłych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej nie zdaje sobie sprawy z tego, że Państwo ma obowiązek zapewnić dzieciom konkretną pomoc, a brak podręczników, zeszytów czy plecaka bywa często powodem unikania szkoły i w następstwie braków w wykształceniu, co utrudnia odnalezienie się w dorosłym życiu.

 

Prace plastyczne znajdujące się w sądach, w większości w wydziałach rodzinnych, powinny nie tylko zwrócić uwagę na prawa dziecka, ale również dodatkowo uwrażliwić rodziców przychodzących do sądu po rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących ich dzieci. Te prace wiele mówią o tym, co dla dzieci jest najważniejsze, co je smuci, a co jest dramatem. Może rodzice ci w większym stopniu uświadomią sobie, że dziecko nie może być kartą przetargową w ich rękach, że to właśnie dziecko najbardziej cierpi z powodu rozstania rodziców.

 

Sposób rozwiązywania problemów przez dorosłych, jak również ich podejście do respektowania praw dziecka wpływa na dalsze jego życie, przygotowanie do dorosłości czy choćby wspominanie dzieciństwa.

 

Spośród ponad 17 000 nadesłanych prac plastycznych zwycięskie prace wybrali m.in. dr Piotr Rypson – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Hanna Wróblewska – dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

 

Prawo wyrazania opiniiPrezentacja nagrodzonych prac odbyła się w Belwederze, gdzie podczas uroczystego spotkania laureaci Konkursu odebrali z rąk Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej dyplomy i nagrody, a następnie zwiedzili Sejm i Centrum Nauki Kopernik.

 

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka poparli m.in. członkowie komitetu honorowego Konkursu: Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny oraz Dyrektor Wydawnictwa Instytutu Badań DNA Rodzina i Prawo.

 

Załącznik nr 1 [czytaj więcej…]

 

Onet.pl

 

Rzeczpospolita

 

Gazeta Wyborcza

« Powrót