Aktualności

Małopolski Kongres Rodziny i Dziecka

Konf_1_Chrzanow_2015W dniu 2 października br. odbył się Małopolski Kongres Rodziny i Dziecka, zorganizowany przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w którym uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

Impreza została objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. Gościem honorowym był Rzecznik Praw Dziecka.

 

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie tj. asystenci rodziny, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, sędziowie rodzinni, koordynatorzy pieczy zastępczej oraz przedstawiciele nauki.

 

Prelegenci poruszali m.in. temat zadań i funkcji asystenta rodziny, zarówno w oparciu o wiedzę teoretyczną (interesujący wykład wygłosiła dr hab. Izabela Krasiejko), jak i praktykę (odbyły się prezentacje asystentów rodziny).

 

Konf_Chrzanow_2015Przedstawiciel nauki prof. Stanisława Kalus wygłosiła wykład dotyczący podstawowej działalności sądów rodzinnych, czyli ochrony dziecka i rodziny. O zadaniach kurateli rodzinnej i współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny mówiła Jolanta Mochał Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Poruszono również interesujący temat roli i zadań pieczy zastępczej, wykład poprowadziła dr Józefa Matejek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prezentację pracy PCPR z rodziną przedstawiła dyrektor PCPR oraz koordynator pieczy zastępczej Jolanta Szymanowska. Działalność powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie przedstawił dyrektor tego ośrodka Wojciech Talowski.

 

Celem kongresu była wymiana doświadczeń i wypracowanie wniosków, postulatów do zmian w zakresie przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. oraz przedstawienie praktyki realizacji aktualnych zapisów ustawy w codziennej rzeczywistości. Powyższy cel został osiągnięty, co pozwala na ocenę niniejszego kongresu jako niezwykle udanego.

« Powrót