Aktualności

Kondolencje

Zdjecie Tadeusz JedynakZ wielkim smutkiem żegnamy wspaniałego Przyjaciela, mądrego i dobrego Człowieka, Eksperta Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

 

dr. Tadeusza Jedynaka

 

Rodzinie, Bliskim oraz służbie kuratorskiej składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

 

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych

Pro Familia

 

Dr Tadeusz Jedynak – doktor nauk humanistycznych, socjolog, Kurator Okręgowy w Słupsku, wiceprezes Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, ekspert Krajowej Rady Kuratorów, autor wielu publikacji naukowych i metodycznych, m.in. „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”, „Komentarza do ustawy o kuratorach sądowych”, współorganizator konferencji „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość-przyszłość”, jeden z przedstawicieli służby kuratorskiej w trakcie prac legislacyjnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspert Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia – zmarł 29 lipca 2015 r.

 

Dr Tadeusz Jedynak stanowił i będzie stanowić wzór dla następnego pokolenia kuratorów. Zaangażowanie, praca zawodowa i pasja, z jaką służył społeczeństwu i wymiarowi sprawiedliwości oraz jego rzeczywisty wkład w podniesienie prestiżu służby kuratorskiej były immanentną częścią jego działalności.

 

W 2015 roku Minister Sprawiedliwości odznaczył dr. Tadeusza Jedynaka najwyższym odznaczeniem resortowym – Srebrnym Medalem „Lex Veritas Iustitia” za niemalże 25 lat pracy zawodowej i działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości, w 2009 r. Brązowym Medalem Ministra Sprawiedliwości.

 

Lex Veritas Iustitia – Słowo, Prawda, Sprawiedliwość.  W naszej pamięci dr Tadeusz Jedynak pozostanie zawsze autorytetem i ekspertem w dziedzinie kurateli sądowej, człowiekiem z wielkim zaangażowaniem działającym na rzecz służby kuratorskiej, dobra dziecka, budującym zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, pełnym ciekawych inicjatyw służących obywatelom.

 

Przede wszystkim był dla nas Przyjacielem, dobrym i mądrym Człowiekiem i takiego będziemy Go pamiętali.

« Powrót