Aktualności

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, pod redakcją Jacka Wiercińskiego zgłoszony do Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

W związku z ogłoszonym konkursem przez redakcję Przeglądu Sądowego i Wydawnictwo Wolters Kluwer, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia zgłosił do udziału w konkursie pozycję książkową pod tytułem Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, pod redakcją Jacka Wiercińskiego, Wydanie 1, stan prawny na dzień 10 września 2014 r., LexisNexis Warszawa 2014.

 

Powyższy komentarz jest pozycją wyjątkowo cenną dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych. Zawiera praktyczne zagadnienia, których nie omawiano uprzednio w komentarzach dotyczących spraw rodzinnych, uwzględniając prawo prywatne międzynarodowe, prawo unijne i europejskie.

 

Niniejsza pozycja omawia kompleksowo przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale również odnosi się do ustaw szczególnych z zakresu prawa rodzinnego (tzw. około-rodzinnych) co jest ważne z punktu widzenia praktyków, zarówno sędziów jak i prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

 

Komentarz odwołuje się szeroko do orzecznictwa Sądu Najwyższego jak również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co ułatwia rozwiązywanie problemów orzeczniczych przy stosowaniu prawa krajowego jak i regulacji unijnych.

 

Współautorami publikacji są praktycy (sędziowie, którzy orzekają bądź orzekali w sprawach rodzinnych) łączący wiedzę praktyczną z pogłębioną analizą prawną, doktryną i jak wyżej wspomniano, szeroko pojętym orzecznictwem. Zatem jest to publikacja niezwykle przydatna w praktyce prawniczej, prezentująca wszystkie istotne zagadnienia i stanowiska prawne.

 

W ocenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Pro Familia niniejsza publikacja jest najlepszą, praktyczną publikacją prawną wydaną w roku 2014, szczególnie przydatną dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych. Powinna zatem pretendować do nagrody w niniejszym konkursie.

 

Współautorom i redaktorowi prof. Jackowi Wiercińskiemu życzymy powodzenia!

« Powrót