Aktualności

I Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

Honorowy patronat:

I Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej,

Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zakopane, 7 – 11 września 2014 r., Hotel Belvedere Resort & Spa**** 

 

PROGRAM KONGRESU [więcej] 

 

Bez nazwy 1 kopia

Realizując poczynione wobec Państwa Sędziów zobowiązania szkoleniowe, niezmiernie miło nam poinformować, że w dniach 7 – 11.09.2014 r. odbędzie się Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

Kongres odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości – Pana Marka Biernackiego, który podczas spotkania w dniu 3.06.2014 r. przyjął zaproszenie do udziału w obradach i będzie w nich uczestniczył, jeśli tylko obowiązki służbowe na to pozwolą.

 

Kongres został objęty również honorowym patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, która podczas spotkania z Zarządem Stowarzyszenia w dniu 4.06.2014 r. poinformowała, że niestety w dniach obrad będzie poza granicami kraju.

 

Stowarzyszenie zapewnia ciekawy program merytoryczny i cenionych wykładowców.

 

Po długotrwałych i trudnych negocjacjach Zarządu Pro Familia, udało się zapewnić Państwu również wyśmienite warunki pobytu.

 

Kongres odbędzie się w jednym z najlepszych hoteli w Zakopanem, 4 – gwiazdkowym Hotelu Belvedere Resort & Spa, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy jednej z najpiękniejszych dolin tatrzańskich – Dolinie Białego, z widokiem na Giewont.

 

Spacer do centrum Zakopanego zajmuje około 10 minut.

 

Koszt Kongresu dla Członków Stowarzyszenia – 640 zł,

 

Koszt Kongresu dla sędziów niezrzeszonych – 750 zł

 

Kongres Stowarzyszenia Pro Familia „Praktyka orzecznicza sądów i rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych” ma szczególny charakter szkoleniowy, ponieważ prelegenci odniosą się do konkretnych zagadnień prawnych sprawiających trudności w praktyce orzeczniczej, które zgłaszane są Stowarzyszeniu przez sędziów z całej Polski.

 

Dotychczas, w formie pytań, wpłynęło ok. 80 zagadnień, które w ocenie zgłaszających wymagają interpretacji.

 

Ponadto w trakcie Kongresu, poza odniesieniem się do nadesłanych problemów orzeczniczych, prelegenci szczegółowo przedstawią unormowania z zakresu nowelizacji u.p.n., omówią wpływ wybranych rozstrzygnięć SN na praktykę orzeczniczą sądów rodzinnych, międzynarodowe aspekty w transgranicznych sprawach alimentacyjnych, sposób formułowania tez dowodowych w sprawach rodzinnych i współpracę sądów rodzinnych z rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz z organami pieczy zastępczej.

 

W trakcie obrad wykłady jak i dyskusję w formie debaty poprowadzą praktycy, cenieni prelegenci m.in. :

 

– SSN dr Helena Ciepła –  autorka licznych komentarzy do k.r.o., k.p.c., mająca wieloletnią praktykę w zakresie orzekania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,

 

– SSA dr Piotr Górecki – autor wielu opracowań z zakresu prawa, w tym komentarza do u.p.n., członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do prac nad projektem zmian w u.p.n.

 

– SSA Anna Młyniec – wizytator ds. obrotu prawnego z zagranicą SO w Legnicy, wykładowca KSSiP z zakresu współpracy prawnej z zagranicą, prawa wspólnotowego – unijnego, międzynarodowego prywatnego

 

– SSO Robert Zegadło – uznany wykładowca i autor wielu opracowań z zakresu kognicji sądu rodzinnego, od 2006 r. redaktor naczelny kwartalnika Rodzina i Prawo, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

– Dr Alicja Czerederecka – kierownik Zakładu Psychologii Sądowej IES w Krakowie.

 

 

Zgłoszenia udziału w Kongresie prosimy przesyłać przed dniem 27.06.2014 r. na adres mailowy Stowarzyszenia: profamilia@sedziowierodzinni.pl lub adres współorganizatora szkolenia: Kwartalnik Rodzina i Prawo,02 – 532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, tel.(22) 606-36-18 fax.(22) 606-37-19.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń, ponadto pierwszeństwo udziału mają Członkowie Stowarzyszenia Pro Familia.

Wizytowka hotel wejscie

 

 

Zdjęcia można powiększać klikając na nie.  


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bez nazwy 6 kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez nazwy 2 kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez nazwy 4 kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnętrze kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogrod kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadalnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadalnia wieczorem kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

holl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

holl 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basen 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez nazwy 18 kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basen jaskinia kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sauna kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laznia kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilard kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taras 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciastko

« Powrót