Aktualności

Debata Stowarzyszenia Pro Familia dotycząca praw dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Debata 1W dniu 17 listopada 2014 r. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zorganizowało debatę na temat proceduralnych mechanizmów wdrażania i kontroli przestrzegania Konwencji o prawach dziecka.

 

Obrady ekspertów były dopełnieniem społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Sędziowie Rodzinni Dzieciom, objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, w ramach której trwa ogólnopolski konkurs naszego Stowarzyszenia Prawa Dziecka Oczami Dzieci.

 

Współorganizatorami debaty byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Janusz Stawiarski wydawca kwartalnika Rodzina i Prawo oraz sędzia Robert Zegadło redaktor naczelny pisma.

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia do Biura Rzecznika Praw Dziecka przybyli prelegenci: posłowie na Sejm RP Magdalena Kochan i Ryszard Kalisz, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN, prof. dr hab. Tomasz Sokołowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Jacek Wierciński – Uniwersytet Warszawski, dr Jerzy Słyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, kurator Andrzej Martuszewicz.

 

Rzecznik Praw Dziecka do udziału w debacie zaprosił m.in. sędziego dr Pawła Jarosa, adwokat Ewę Milewską – Celińską.

 

Rzecznik Praw Dziecka Debata 2W spotkaniu uczestniczyli także sędziowie rodzinni.

 

Marek Michalak otwierając debatę podkreślił, że 25 rocznica uchwalenia Konwencji jest okazją do tego, by przeanalizować aktualną sytuację w dziedzinie lepszej ochrony praw dziecka, oraz zakres stosowania zapisów Konwencji w codziennej praktyce polskich sądów rodzinnych.

 

Karolina Sosinska, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia nakreśliła idee akcji Sędziowie rodzinni dzieciom, w ramach której organizowany jest konkurs Prawa dziecka oczami dzieci oraz rozwinęła zagadnienie potrzeby upowszechniania wiedzy o prawach dziecka nie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych m.in. rodziców, nauczycieli.

 

Debata toczyła się w trzech częściach. W pierwszej sędzia Robert Zegadło zainicjował dyskusję dotyczącą zagadnienia: Konwencja jako punkt odniesienia dla ustawodawcy, przedstawił przykłady implementacji norm Konwencji  w prawie wewnętrznym.

 

W ramach dyskusji rozważano czy  w jakimś zakresie jest potrzeba wdrożenia standardów Konwencji do przepisów prawa wewnętrznego, czy też pozostaje tylko badanie zgodności nowotworzonego prawa z Konwencją oraz jak przebiega proces analizowania zgodności z prawem UE.

 

Posłanka Magdalena Kochan przypomniała drogę Polski do stanu obecnego przestrzegania praw dziecka.

 

Poseł Ryszard Kalisz w swoim wystąpieniu zaznaczył, że miesięcznie otrzymuje ok. 500-600 listów, w których ludzie odnoszą się do działalności sądów. Apelował do sędziów o szersze powoływanie się na Konstytucję lub Konwencję o Prawach Dziecka.

 

Rzecznik Praw Dziecka Debata 3Sędzia Karolina Sosinska, w części drugiej spotkania,  wskazała w swoim wystąpieniu na praktyczny wymiar zapisów Konwencji,  zakres w jakim sądy powołują się na Konwencję

.

W trzeciej części debaty sędzia dr Paweł Jaros omówił środki, jakie można obecnie zastosować w razie naruszenia Konwencji o Prawach Dziecka, przedstawił informację dotyczącą jeszcze nie ratyfikowanego Protokółu III dotyczącego procedury składania zawiadomień.

 

Głos zabrał również kurator Andrzej Martuszewicz dostrzegając wyjątkowość spotkania przedstawicieli zarówno władzy ustawodawczej jak i sądowniczej, oraz przedstawicieli służb, którym w zakresie kompetencji powierzone jest zabezpieczenie dobra dziecka.

 

Szeroko dyskutowane były zagadnienia: wysłuchania dziecka przed sądem, tzw. adopcji ze wskazaniem, sposoby uszczelniania prawa oraz zasady współpracy sędziów rodzinnych, kuratorów i wszystkich innych organów, którym powierzone jest zabezpieczenie dobra dziecka.

 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń zarówno dla osób uczestniczących w procesie tworzenia prawa jak również jego stosowania, przedyskutowania poszczególnych zapisów Konwencji i szczególnego zwrócenia uwagi na dziecięcą podmiotowość.

 

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu posiedzenia, prezentujące również uwagi do orzeczeń sądów rodzinnych, zostanie przesłane członkom Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz zamieszczone w kolejnym numerze kwartalnika Rodzina i Prawo.

 

« Powrót