Aktualności

Apel w sprawie ataków na sędzię i pracowników Sądu Rejonowego w Nisku

godloZarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia dostrzega i z niepokojem analizuje pojawiające się w środkach masowego przekazu informacje oraz krytyczne oceny pochodzące od osób publicznych, na temat decyzji Sądu Rejonowego w Nisku o umieszczeniu trojga małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i w rodzinie zastępczej.

 

Przekazywane informacje są wybiórcze, a ton i styl wypowiedzi w istotny sposób wpływa na emocje społeczne, wytwarzając atmosferę nieufności, a nawet nienawiści, nie tylko wobec Pani Sędzi Ewy Kopczyńskiej orzekającej w niniejszej sprawie, ale także wobec wszystkich sędziów.

 

Kolejny raz apelujemy do mediów, aby w odpowiedzialny sposób prezentowały własne materiały redakcyjne, jak również wystąpienia polityków. Informacja medialna powinna być obiektywna i zgodna z rzeczywistością, co niestety często ustępuje pogoni za sensacją.

 

W demokratycznym państwie wszystkie sprawy są rozpoznawane przez sądy na podstawie przepisów prawa, a orzeczenia sądów podlegają zaskarżeniu i kontroli wyższej instancji.

 

Nie ma wątpliwości, że rozstrzygnięcia sądu mogą być komentowane, z tym że krytyka powinna mieć zawsze charakter merytoryczny. Działania polegające na kreowaniu w mediach negatywnego wizerunku sędziego w oparciu o selektywnie wybrany materiał aktowy zagrażają dobru ogólnemu i mogą prowadzić do gróźb samosądu na osobie sędziego i pracownikach sądu, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie.

 

Takie działania są całkowicie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa i prowadzą do anarchii.

 

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, w poczuciu odpowiedzialności za dobro państwa oraz sędziowską godność i niezawisłość, jest zmuszony wyrazić przeciwko takim działaniom swój zdecydowany sprzeciw.

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia, wzywamy osoby publiczne do natychmiastowego zaprzestania opisanych wyżej działań, godzących w dobre imię sędziego oraz w wymiar sprawiedliwości stanowiący fundament funkcjonowania Państwa.

 

Zwracamy się również do mediów o odpowiedzialną postawę, aby zamiast uczestniczyć w podburzaniu społeczeństwa przeciwko sędziom i niweczeniu autorytetu sądu, wspierały kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację prawną, uświadamianie dorosłych o ich powinnościach wobec dzieci, a same dzieci o ich prawach.

 

„Często niszczenie demokracji zaczyna się od podrywania autorytetu sędziów” – SSN dr Józef Musioł – Prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

 

Zarząd                       

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych

Pro Familia                   .

« Powrót