Aktualności

Akcja Stowarzyszenia Sędziów Pro Familia „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” została objęta długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Prezydentowa

W trakcie I Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia nastąpiła inauguracja społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia „Sędziowie Rodzinni Dzieciom”.

 

Sędziowie rodzinni w ramach powierzonej funkcji mają bliski kontakt z dziećmi i młodzieżą, która często z przyczyn całkowicie niezawinionych nie ma realnej możliwości nie tylko na spełnianie swoich dziecięcych marzeń, ale również na szczęśliwe dzieciństwo i dorastanie w godziwych warunkach i cieple rodziny.

 

Mamy pełną wiedzę o nieszczęściu ludzkim, wiemy, że nierzadko dzieciom brakuje uśmiechu z powodów, które jesteśmy w stanie zmienić.

 

W ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej są przyjmowane darowizny sędziów rodzinnych i wpłaty 1% podatku na rzecz pomocy dzieciom oraz różnego rodzaju akcje  między innymi propagujące prawa dzieci wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Objęcie programu „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” honorowym  patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla szczególną wagę, jaką należy przykładać do konstytucyjnej ochrony dobra dziecka i rodziny oraz wspiera działania naszego Stowarzyszenia Pro Familia realizowane z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

 

 W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o przeprowadzonych działaniach oraz nowych inicjatywach.

« Powrót